Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

nadanieW dniu 29 grudnia 2016 roku w budynku Szkoły Podstawowej w Dobromierzu odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Gminy Kluczewsko, na którym podjęto uchwałę nadającą imię szkole podstawowej.

Koniec grudnia to okres kiedy większość zbiorników wodnych jest już zamarznięta a ptaki wodno-błotne można spotkać głównie nad większymi rzekami. Tegoroczny grudzień mimo, że nienależny do najzimniejszych również sprawił, że mniejsze zbiorniki pokryły się cienką warstwą lodu jednak duże zbiorniki takie jak Sulejowski nie zamarzły całkowicie.

W konkursie wzięło udział 73 uczniów z 8 szkół podstawowych z terenu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Komisja miała bardzo duży problem z wyłonieniem zwycięzców, ostatecznie wyłoniono 6 zwycięzców i przyznano 10 wyróżnień. O zwycięstwie zadecydowały: funkcjonalność, wytrzymałość na warunki atmosferyczne, wygląd oraz nakład pracy.

Podczas ostatniej wizyty nad Zbiornikiem Sulejowskim ze względu na duży wiatr postanowiłem się skupić na ptakach siedzących bliżej tamy oraz pod nią. Silny wiatr powodował duże falowanie co nie sprzyjało obserwacją. Mimo takich warunków udało się wypatrzeć kilka ciekawych gatunków.

Serdecznie zapraszamy na Festiwal Fotografii Krajobrazowej w Łódzkim Domu Kultury który będzie odbywał się w dniach 16-18 grudnia 2016 roku.

OT NPK przekazał do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim dokumentację proponującą objęciem ochroną 3 ciekawych obiektów z terenu Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny celem zapewnienia tymże obiektom warunków ochrony prawnej, kontrolowania stanu ich zachowania oraz uwzględnienia zadań ochronnych w procesach planowania przestrzennego.

Mimo, że za oknem mamy lekką zimę to na Zbiorniku Sulejowskim ptaki ciągle siedzą w znacznych ilościach i niemal każdego dnia można spotkać coś nowego. Koniec listopada to w świecie ptaków ciągle jeszcze czas migracji jesiennej.

Listopad to dobra pora do spotkania z tzw. kaczkami morskimi na Zbiorniku Sulejowskim. Podczas ostatniej kontroli Zbiornika udało się zaobserwować jedno z większych stad jakie zaleciały na teren woj. łódzkiego markaczek Melanitta nigra czyli jednej z właśnie takich kaczek.

 <strong>cmentarzyk ewangelicki w Meszczach - XIX i XX w(SPK)</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i>Zaduszki lub Dzień Zaduszny, (Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych) – to święto kościelne wywodzące się z wierzeń pogańskich i obrzędowości przedchrześcijańskiej.

W dniu 8 listopada 2016 roku odbyła się w Przygłowie Konferencja naukowo techniczna „Konserwatyzm i nowoczesność – podstawy polskiego leśnictwa” objęta patronatem honorowym Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi dr inż. Dariusza Pieniaka.