Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 8 sierpnia pracownicy OT NPK w Moszczenicy wraz z Policją w Bronisławowie oznakowali bojami na wodzie granice stref użytkowania Zbiornika Sulejowskiego.

Pracownicy Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych wykonali w ostatnich dniach akcję znakowania Zbiornika Sulejowskiego informującą o zakazie kąpieli na jego terenie w związku z brakiem wyznaczonych kąpielisk oraz jakością wody. Zbiornik od lat zmaga się z zakwitami sinic, które są groźne również dla ludzi. Dlatego postawiono kilka tablic informacyjnych w rejonie zatoki pod Bronisławowem o zakazie kąpieli.

W sobotę 7 lipca pracownicy Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Końskich wzięli udział w „XIX Kuźnicach Koneckich”.

I w tym roku podejmujemy współpracę z Łódzkim Domem Kultury w realizacji programu „Kolorowa Lokomotywa na zielonym szlaku 2018" – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego w wieku 7 - 12 lat, skupionych wokół 14 ośrodków kultury regionu łódzkiego.

W dniach 31 czerwca - 1 lipca 2018 r. na rynku Przedborza odbył się 10 festyn miejski o nazwie "Dni Przedborza 2018".

W dniu 28 czerwca, działając na podstawie zapisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych we współpracy z Komisariatem Policji w Sulejowie zorganizował akcję oznaczenia nielegalnych kąpielisk na terenie Sulejowskiego PK.

W dniach 30 czerwca - 1 lipca na lotnisku Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej odbyła się ogólnopolska impreza plenerowa. Urząd Marszałkowski w ramach "Mixera Regionalnego" założył swoje miasteczko namiotowe - gdzie własny namiot posiadała nasza firma.

W dniu 26 czerwca 2018 roku w siedzibie Oddziału Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy odbyło się planowe posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.

W miniony piątek odbyły się kolejne warsztaty entomologiczne z cyklu ,,Świetlik”.

15 czerwca na rynku miasta Przedborza zebrali się uczestnicy rajdu rowerowego "Po miejscach pamięci narodowej okolic Przedborza". Grupa młodzieży ze szkoły Podstawowej w Przedborzu wraz z opiekunami oraz pracownicy Przedborskiego Parku Krajobrazowego ruszyli na trasę rajdu.