Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

    III etap parkowy konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski w Spalskim Parku Krajobrazowym już rozstrzygnięty. W tym roku to już XVIII edycja naszego konkursu. Eliminacje odbyły się jak co roku w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim.

12 stycznia odbył się rajd pieszy "Puchowy Śniegu Tren" zorganizowany przez PTTK Piotrków Trybunalski którego OT NPK było współorganizatorem. Rajd miał miejsce na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, a w szczególności na terenie Leśnej Osady Edukacyjnej LP w Kole

Za nami III etap ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" w Przedborskim Parku Krajobrazowym. Dzięki uprzejmości dyrekcji i nauczycieli placówki zmagania konkursowe odbyły się na w sali audiowizualnej Szkoły Podstawowej w Przedborzu.

Na początku grudnia 2018r. pięciu pracowników Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, kontynuowało prace konserwatorskie ochrony zawilca wielkokwiatowego Anemone sylvestris i murawy kserotermicznej w okolicach Sulejowa.

Dzieci włożyły dużo wysiłku i serca w swoje dzieła a po burzliwych obradach udało się wyłonić zwycięzców. Doceniamy wszystkie dzieła i dziękujemy za ogromne zaangażowanie.

Zabiegi ochrony czynnej w Przedborskim Parku Krajobrazowym prowadzone są regularnie już od wielu lat i dotyczą głównie rezerwatu Murawy Dobromierskie i rezerwatu Piskorzeniec.

Ze smutkiem zawiadamiamy iż w dniu 3 grudnia 2018 roku zmarł nasz kolega, były wieloletni Wojewódzki Konserwator Przyrody w Piotrkowskim Urzędzie Wojewódzkim inż. leśnik Zbigniew Misztal.

  W ramach prowadzonych przez OTNPK działań ochrony czynnej, w ostatnich dniach przeprowadzono prace polegające na zachowaniu murawy kserotermicznej w obrębie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Skarpa Jurajska” w Inowłodzu.

Jak co roku uczestniczymy w Hubalowej Wigilii na Bielawach. To w leśniczówce Bielawy Wydzielony Oddział Wojska Polskiego pod dowództwem majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" spędził wigilię w 1939 roku w okupowanej przez hitlerowców Polsce.