Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 28 września odbył się kolejny, coroczny już rajd rowerowy po terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnikami rajdu byli uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach.

 21 września, w jeden z ostatnich dni lata 2018 r.odbył się rajd rowerowy "Szlakiem królewskich łowów Kazimierza Wielkiego". 36 uczestników rajdu ze Szkoły Podstawowej w Przedborzu wraz z opiekunami i przewodnikami parkowymi ruszyli trasą wiodącą do Skotnik położonych w dolinie rzeki Pilicy, tuż przy granicy Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

Jak co roku Odział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych zorganizował Dni Otwarte. Tegoroczna edycja odbyła się dnia 10 września.

14 września 2018 młodzież z III LO im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim uczestniczyła w warsztatach terenowych na Murowańcu.

W dniu 15 września odbył się 19 Piotrkowski Rodzinny Rajd Rowerowy którego OT NPK był współorganizatorem. Za całość imprezy odpowiadał PTTK oddział w Piotrkowie.

2018 09 12 140224
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rajdzie rowerowym pod nazwą "Szlakiem królewskich łowów Kazimierza Wielkiego".

W dniu 07 września 2018 pracownicy OT NPK oraz uczniowie ze Szkół Podstawowych z terenu Sulejowa wzięli udział w zorganizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Sulejów oraz Stowarzyszenie "Wituś" akcji sprzątania Wapienników pod Sulejowem.

W dniu 8 sierpnia pracownicy OT NPK w Moszczenicy wraz z Policją w Bronisławowie oznakowali bojami na wodzie granice stref użytkowania Zbiornika Sulejowskiego.

Pracownicy Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych wykonali w ostatnich dniach akcję znakowania Zbiornika Sulejowskiego informującą o zakazie kąpieli na jego terenie w związku z brakiem wyznaczonych kąpielisk oraz jakością wody. Zbiornik od lat zmaga się z zakwitami sinic, które są groźne również dla ludzi. Dlatego postawiono kilka tablic informacyjnych w rejonie zatoki pod Bronisławowem o zakazie kąpieli.

W sobotę 7 lipca pracownicy Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Końskich wzięli udział w „XIX Kuźnicach Koneckich”.