Pomniki przyrody

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

„Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej lub nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, szczególnie sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skały, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.” ( art. 40. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego znajdują się 33 pomniki przyrody w postaci pojedynczych drzew lub ich skupisk oraz głaz narzutowy.

Są to:

 • 3 dęby szypułkowe, położone we wsi Ciemiętniki, gm. Kluczewsko
 • aleja 38 lip drobnolistnych, 2 klonów pospolitych i 2 kasztanowców białych, położona we wsi Dobromierz, gm. Kluczewsko.
 • 2 lipy drobnolistne i wiąz szypułkowy rosnące w Januszewicach na cmentarzu przykościelnym, gm. Kluczewsko.
 • 4 lipy drobnolistne, klon jawor, dąb szypułkowy rosnące w Rączkach, gm. Kluczewsko.
 • 2 kasztanowce białe, lipa drobnolistna we wsi Stanowiska, gm. Kluczewsko
 • 4 dęby szypułkowe w oddziale 183 leśnictwa Rączki, gm. Kluczewsko
 • sosna i dąb w oddziale 183c leśnictwa Rączki, gm. Kluczewsko.
 • 2 dęby szypułkowe, wiąz pospolity w oddziale 96t w Zabrodach, gm Krasocin.
 • dąb szypułkowy w oddziale 79 leśnictwa Gustawów, gm. Przedbórz.
 • dąb szypułkowy na gruncie p. D. Sztandera w Piskorzeńcu, gm. Przedbórz.
 • dąb szypułkowy na gruncie p. A. Małczyka we wsi Borowa, gm. Przedbórz.
 • 2 dęby szypułkowe na gruncie p. S. Biało we wsi Gaj-Policzko, gm. Przedbórz.
 • 2 sosny przy leśniczówce Wymysłów, gm. Przedbórz.
 • 7 buków pospolitych w oddziale 185f leśnictwa Rączki, gm. Przedbórz.
 • buki pospolite w oddziale 197 a leśnictwa Rączki, gm. Przedbórz.
 • lipa drobnolistna na gruncie p. A. Chlebosza w Józefowie, gm. Przedbórz.
 • lipa drobnolistna na gruncie p. T. Staszczyka w Zagaciu, gm. Przedbórz.
 • dąb szypułkowy na gruncje p. Cz. Dorozińskiego w Zagaciu, gm. Przedbórz.
 • cis pospolity rosnący na gruncie p. J. Futerskiego w Starej wsi , gm. Przedbórz.
 • cis pospolity na gruncie p. M. Żydanek w Starej wsi, gm. Przedbórz.
 • dąb szypułkowy w oddziale 273 w leśnictwie Żeleźnica, gm. Przedbórz.
 • dąb szypułkowy w oddziale 283 leśnictwa Żeleźnica, gm. Przedbórz.
 • 2 buki pospolite w oddziale 255 leśnictwa Żeleźnica, gm. Przedbórz.
 • 2 jesiony wyniosłe w oddziale 278 leśnictwa Zalesie, gm. Przedbórz.
 • dąb szypułkowy w oddziale 291d leśnictwa Zalesie, gm. Przedbórz.
 • sosna pospolita w oddziale 277 leśnictwa Zalesie, gm. Przedbórz.
 • dąb szypułkowy w oddziale 121 leśnictwa Wierzchlas, gm. Przedbórz.
 • 30 dębów szypułkowych, 52 modrzewie europejskie, 49 sosen pospolitych w oddziale 90a leśnictwa Wierzchlas, gm. Przedbórz.
 • dąb szypułkowy na gruncie p. B. Dębczyka we wsi Wierzchlas, gm. Przedbórz.
 • lipa drobnolistna na gruncie p. M. Gumiennego we wsi Wierzchlas, gm. Przedbórz.
 • lipa drobnolistna na gruncie p. M. Gągór we wsi wierzchlas, gm. Przedbórz.
 • 2 dęby szypułkowe na gruncie p. S. Jankowskiej we wsi Smyków –Boroniewskie, gm. Fałków.
 • Granitowy głaz narzutowy w oddziale 111 leśnictwa Wierzchlas, gm. Przedbórz.

W Planie Ochrony Przedborskiego Parku Krajobrazowego planuje się ustanowienie kolejnych 63 pomników przyrody.