Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Nadpiliczne Parki Krajobrazowe zaprasza do udziału w konkursie techniczno - fotograficznym „PTASIA STOŁÓWKA”.

Celem konkursu jest:

  • kształtowanie postaw proekologicznych,
  • uwrażliwienie i dostrzeżenie problemu egzystencji ptaków w trudnym okresie zimowym,
  • rozwijanie zainteresowań artystycznych,
  • wyrabianie nawyków obcowania z przyrodą,
  • rozbudzanie wyobraźni i kreatywności.

Adresatami konkursu są: uczniowie szkół podstawowych

Prace konkursowe zgodnie z tematem można przesyłać do dnia 31 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje i regulamin konkurs:

W dniu 17.XI. 2018 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi odbyła się konferencja-seminarium naukowe "Cmentarze ewangelickie - milczący świadkowie historii - II edycja". Zespół PKWŁ reprezentował Piotr Wypych z prezentacją "Cmentarze ewangelickie na terenie OT Nadpilicznych Parków Krajobrazowych". Organizatorzy i goście konferencji wysoko ocenili wkład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w ratowanie dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych na terenie województwa łódzkiego - w tym wiejskich cmentarzy ewangelickich. Seminarium w Centrum Edelmana towarzyszyła wystawa fotograficzna ZPKWŁ/Piotra Wypycha "Szły na wschód bataliony szwadrony i pułki".

Dane ilościowe spływów na Pilicy na odcinku OT Nadpilicznych Parków Krajobrazowych
W związku z konferencją organizowaną przez PTTK Żarnów i Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego pt. „Turystyka kajakowa w regionie" w dniu 17.11.2018 jednostka nasza zaprezentowała referat Piotra Wypycha "Szlak wodny Pilicy zagrożenia i walory - na terenie Nadpilicznych Parków Krajobrazowych". W tymże referacie zostały opublikowane dane ilościowe spływów na Pilicy w sezonie 2018 roku. Liczeń dokonali pracownicy OT NPK.

Okres późnej jesieni sprzyja poszukiwania okazałych drzew, które latem często bywają mniej widoczne. Podczas prac terenowych w ostatnich dniach października na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego zmierzono kilka okazałych drzew. W tym ciekawą sosnę zwyczajną pod Karolinowem.

Uprzejmie informujemy, iż na mocy Uchwały Nr 1352/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 września 2018 r. od dnia 29 października 2018 r. uległ zmianie adres siedziby Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Nasz nowy adres:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź

Nasze biura znajdują się na piętrze nr 9.

Uruchomiliśmy również dodatkowe numery telefonów - 
- więcej informacji na stronie kontakt

W ciągu kilku dni od 23.10.2018 r. na terenie siedziby NPK w Moszczenicy obserwowano orzechówkę Nucifraga caryocatactes. Ptak godzinami wygrzewał się w słońcu, lub na zaoranym polu wyjadał pędraki i uganiał się za owadami.

W lesie naturalnym na 1 ha powierzchni może być kilkadziesiąt dziupli, w starym lesie gospodarczym kilka, a w uprawach (młodnikach) nie ma ich wcale.
Dla wzbogacenia bioróżnorodności w najbardziej deficytowych uprawach staraniem Piotrkowskiego Towarzystwa Przyrodniczego w 2017r. w liczbie 200 szt. rozwieszono na terenie Sulejowskiego i Spalskiego PK, schrony dla nietoperzy.Zdecydowano o zainstalowaniu schronów trocinobetonowych, które są wykonany z ekologicznego materiału charakteryzującego się dobrymi parametrami izolacyjnymi i dużą trwałością.

Nieco wcześniej bo w piątek 19 października zorganizowano w Przedborskim Parku Krajobrazowym święto "Dnia Krajobrazu". Uczestnikami wycieczki terenowej na teren rezerwatu Murawy Dobromierskie była młodzież z Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Dobromierzu.

W dniu 17 października odbyła się konferencja zorganizowana z okazji jubileuszu 30 - lecia utworzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego.Wzięli w niej udział przedstawiciele: władz samorządowych województwa, powiatów i gmin, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi i Kielcach, Lasów Państwowych, szkół z terenu PPK, przedstawiciele parków krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz osoby związane z Przedborskim Parkiem Krajobrazowym.

Na placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy 13 października odbył się XII Ekologiczny Hubertus Łęczycki.