Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zapraszamy młodzież z szkół ponadpodstawowych do konkursu fotograficznego z okazji  „25 lat Sulejowskiego Parku Krajobrazowego” .

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Nadpiliczne Parki Krajobrazowe zaprasza do udziału w konkursie techniczno – fotograficznym „PTASIA STOŁÓWKA”.

Celem konkursu jest:

  • kształtowanie postaw proekologicznych,
  • uwrażliwienie i dostrzeżenie problemu egzystencji ptaków w trudnym okresie zimowym,
  • rozwijanie zainteresowań artystycznych,
  • wyrabianie nawyków obcowania z przyrodą,
  • rozbudzanie wyobraźni i kreatywności.

Adresatami konkursu są: uczniowie szkół podstawowych z terenu OT NPK

Prace konkursowe zgodnie z tematem można przesyłać do dnia 20 grudnia 2019 r.

W dniu 30 października 2019r. w Hotelu Kruk w Smardzewicach odbyła się konferencja pt.„Dobre praktyki w rolnictwie, a ochrona przyrody” z okazji jubileuszu 25 - lecia Sulejowskiego Parku Krajobrazowego

 W dniu 24 pażdziernika 2019r. w Sulejowie odbyło sie spotkanie organizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi wraz z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska spotkanie w sprawie projektu"Inwentaryzacji cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wystepujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".

W dniu 17.10.2019 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Ptaki drapieżne Przedborskiego Parku Krajobrazowego" adresowanego do uczniów szkół podstawowych położonych na terenie PPK.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas 6 - 8 ze szkól podstawowych w : Przedborzu, Górach Mokrych, Krasocinie i Kluczewsku. Łącznie wpłynęły 34 prace. Jury, składające się z pracowników Przedborskiego Parku Krajobrazowego po długich debatach i głosowaniu wyłoniło zwycięzców oraz pięć wyróżnień.

W dniach od 07-17 października w OT NPK odbyły się zajęcia w ramach „Dnia Drzewa”. Pracownicy Sulejowskiego i Spalskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzili z dziećmi i młodzieżą akcję promującą to wydarzenie. Liczne prelekcje, spacery edukacyjne a także wspólne sadzenie drzew połączono z programem Urzędu Marszałkowskiego pt. „100 tysięcy drzew na 100 lecie Województwa Łódzkiego”.

Na przełomie września i października 2019r. w OT NPK w Moszczenicy odbyły się zajęcia "Tydzień Fotografii". Zajęcia składały się z części teoretycznej - prelekcji na temat historii fotografii, technik fotografowania a także doborze i obsługi sprzętu fotograficznego. Po części stacjonarnej młodzi uczestnicy sprawdzili zdobyta wiedzę w terenie.

Z okazji przypadającego w dniu 10 października "Dnia drzewa" pracownicy Przedborskiego PK zorganizowali na terenie Szkoły Podstawowej w Przedborzu prelekcję połączoną z sadzeniem drzew i krzewów.

Blisko stu prelegentów, ponad pół tysiąca uczestników i aż osiemnaście paneli tematycznych. Zbliżający się Międzynarodowy Kongres Biogospodarki jest największym wydarzeniem, integrującym polskie i europejskie firmy czy instytucje różnych sektorów wokół idei rozwoju biogospodarki oraz biospołeczności.

Kongres odbędzie się 7 października w Łodzi. Organizatorem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, któremu w sposób szczególny zależy na wspieraniu lokalnych biospołeczności: wsi, miasteczek, małych i dużych gmin, oraz propagowaniu zrównoważonego rozwoju, wykorzystania odpadów jako surowców do dalszego przetworzenia, inicjowania lokalnych łańcuchów biznesowych, a w ten sposób do tworzenia nowych miejsc pracy w biogospodarce.

Kongres odbędzie się w Hotelu Vienna House Andel’s w Łodzi. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Więcej informacji na stronie www.bioeconomy.lodzkie.pl.

Zapisy online na kongres: tutaj lub w dniu trwania Kongresu na miejscu wydarzenia przy stoisku rejestracyjnym

Rajd pieszy „Szlakiem królewskich łowów” 2019 za nami. Dzień rajdowy przywitał uczestników jesienną wilgocią i porannymi mgłami.