Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Migracje ptaków kojarzą się nam z powtarzalnymi corocznie wędrówkami ptaków na zimowiska lub lęgowiska. Niekiedy przybierają one charakter nalotu czyli masowego pojawienia się ptaków, ale zwykle jakiegoś określonego gatunku. Nalot taki jest czymś co nie powtarza się co roku i ma charakter incydentalny. Przyczyny takich nalotów są różne - zwykle mają one związek z dostępności pokarmu lub wiejącymi wiatrami.

Sosna zwyczajna to najliczniejszy gatunek lasotwórczy naszych lasów. Jej udział we wszystkich typach drzewostanów w Polsce wynosi 68%, zaś w RDLP Łódź to aż 83%. Na terenie nadpilicznych parków znajdujemy wiele skupisk tego gatunku poddanych ochronie wielkoobszarowej lub jako indywidualne pomniki przyrody.

W dniu 27 października w siedzibie Przedborskiego Parku Krajobrazowego odbyło się szkolenie mykologiczne dla służb ochrony przyrody Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Prowadzącymi zajęcia byli mykolodzy Pani Małgorzata Ruszkiewicz – Michalska i Pan Jarosław Szkodzik.

Kolejna impreza plenerowa z cyklu 60 + już za nami. Mimo że aura sprawiła mały zawód odbyła się wycieczka terenowa po rezerwacie przyrody „ Dęby w Meszczach” gdzie uczestnicy mieli okazje zgłębić wiedze na tematy przyrodnicze jak również podziwiać piękno lasu o tej porze roku.

W ramach Rocznego Planu Działania OTNPK rok rocznie prowadzi zabiegi czynnej ochrony. Na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego prace te dotyczą zachowania murawy kserotermicznej w obrębie Zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „ Skarpa jurajska”. Po ustaniu wegetacji działania nasze polegają na odsłonięciu murawy i usuwaniu podrostów niepożądanych w tym miejscu krzewów takich jak tarnina czy jesion.

Na zbiorniku Sulejowskim cisza i spokój co oczywiście sprzyja obserwacją ptaków. Najciekawszymi ptakami były te, których zdecydowana większość już odleciała.

Jesień to okres kiedy wiele ptaków odlatuje z naszego kraju, ale to też czas kiedy można spotkać ptaki, które spotykane są u nas tylko przelotnie lub pojawią się i zostają u nas tylko na zimę. Jest to też czas kiedy niektóre gatunki, które można spotkać u nas przez cały rok znacznie łatwiej teraz zaobserwować.

W dniach 20-21 października przestawiciele OTNPK reprezentowali Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego na 2 Międzynarodowych Targach Turystycznych World travel Show w Nadarzynie.

Z okazji Tygodnia Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w dniu 16.10.2017 r. odbył się „Dzień otwarty w siedzibie OT NPK w Moszczenicy”. W tym dniu gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Piotrkowie Tryb. Pracownik oddziału przeprowadził z grupą spacer po ścieżce edukacyjne, gdzie uczestnicy wycieczki m.in. zapoznali się z działalnością parków krajobrazowych, zobaczyli sad jabłoniowy, „domek” dla pszczoły murarki ogrodowej oraz poznali historię i zwyczaje konika polskiego.

20 października obchodziliśmy Dzień Krajobrazu. Z tej okazji w OTNPK odbyły się spacery krajobrazowe i prelekcje. Podczas zajęć w Sulejowskim Parku Krajobrazowym uczestnicy przeszli ścieżką wzdłuż rzeki Luciąży do użytku ekologicznego Murowaniec i rzeki Pilicy.