Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

   Chociaż niektórzy myślą, że dzień pluszowego misia to nowe święto, to na świecie obchodzony jest już od dawna. Kilka lat temu zawitał on również do Polski i od tego czasu wywołuje dużo uśmiechu nie tylko na twarzach dzieci.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w XXI edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej z gmin, na terenie których położony jest jeden z 7 parków krajobrazowych województwa łódzkiego, tj.: Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Bolimowski Park Krajobrazowy, Sulejowski Park Krajobrazowy, Spalski Park Krajobrazowy, Przedborski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki oraz Załęczański Park Krajobrazowy.

W ostatnich dniach pracownicy Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych  zdemontowali boje, którymi oznaczone są strefy, w których dozwolony jest ruch motorowodny na Zalewie Sulejowskim.

Cenne siedliska przyrodnicze, oprócz objęcia terenów na których występują, prawnymi formami ochrony przyrody w postaci: rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych czy zespołów przyrodniczo –krajobrazowych, wymagają w celu zachowania ich właściwego stanu stosowania zabiegów ochronnych.

   Niewątpliwie największym wydarzeniem historycznym mającym wpływ na odzyskanie niepodległości przez Polskę miał wybuch i rozwój I wojny światowej zwanej „Wielką Wojną”. Największa operacja zbrojna I wojny światowej na froncie wschodnim, czyli „Bitwa o Łódź” rozegrała się na przełomie listopada i grudnia 1914 r., ofensywa ta dotyczyła w całości terenów ZPKWŁ. W grudniu 1914 r. front ustabilizował się na linii rzeki Rawki i wzdłuż Pilicy od Nowego Miasta n. Pilicą do Inowłodza, a  następnie w kierunku południowo-zachodnim przez Kamień, Bratków, Wójcin, Ruszenice, Klew i Diablą Górę.

Nieodłącznym elementem naszego rodzimego krajobrazu są obiekty małej architektury sakralnej w postaci krzyży, kapliczek i figur przydrożnych. Na terenie Nadpilicznych Parków Krajobrazowych istnieje grupa obiektów małej architektury sakralnej związanych fundacyjnie z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Najważniejszym źródłem historycznym potwierdzającym związek danego obiektu z odzyskaniem niepodległości przez nasz kraj są inskrypcje zawarte na kapliczce, figurze czy krzyżu.

10 listopada obchodzimy „Dzień Jeża” – święto małego, kolczastego, owadożernego ssaka często żyjącego w okolicy siedzib ludzkich, lasach, zaroślach. W Polsce występują dwa gatunki: jeż wschodni (Erinaceus concolor), zamieszkujący tereny niemal całej Polski oraz jeż europejski lub zachodni (Erinaceus europaeus), którego granica zasięgu przebiega przez Śląsk, Ziemię Lubuską oraz Pomorze Szczecińskie.

W dniu 05 listopada 2021r. Muzeum Ziemi Rozprzańskiej po raz drugi zorganizowało spotkanie z historią pt. „Szlachta i ziemiaństwo okolic Rozprzy od XVII w do końca XIX wieku”.

W dniach 27-28 października 2021 na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego w Smardzewicach, w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym „MOLO” - odbyło się Pierwsze Spotkanie Zlewniowe Interesariuszy projektu zintegrowanego LIFE Pilica.

 

Gatunek tego ładnego chrząszcza jest reprezentantem licznej rodziny biegaczowatych występujących w naszym kraju o południowym typie rozsiedlenia. Zasiedla głównie tereny otwarte o wystawie słonecznej porośnięte roślinnością zielną i krzewiastą. Prowadzi skryty tryb życia, aktywny głównie w nocy. Występuje lokalnie, ale w miejscach bytowania jak i zimowiskach spotykany dość licznie.