Powierzchnia

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Ogólna powierzchnia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną* wynosi 23 614 ha.

Powierzchnia Parku: 20 512 ha

Powierzchnia otuliny: 3 102 ha

Województwo łódzkie (58%):

  • Powierzchnia Parku: 12 185,3 ha
  • Powierzchnia otuliny: 1 552,4 ha

Województwo mazowieckie (42%):

  • Powierzchnia Parku: 8 326,7 ha
  • Powierzchnia otuliny: 1 549,6 ha

Powierzchnia Parku w gminach:

  • Bolimów: 3603,1 ha
  • Kowiesy: 1104,1 ha
  • Nieborów: 1687,5 ha
  • Nowy Kawęczyn: 2005,6 ha
  • Skierniewice: 3785 ha
  • Puszcza Mariańska i Wiskitki: 8 326,7 ha

* otulina - strefa ochronna granicząca z Parkiem i wyznaczona w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. Otulinę Bolimowskiego Parku Krajobrazowego stanowi pas gruntu o szerokości 200 metrów, równoległy do granic Parku.