Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Rozpoczyna się nowy sezon turystyczny. Pogoda sprzyja organizacji różnych form turystyki m.in. organizacji spływów kajakowych po rzece Rawce.
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego informuje, iż z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

12 sierpnia 2019 roku w Bolimowskim Parku Krajobrazowym obchodzono Wielki Dzień Pszczół. Wydarzenie odbywało się tym razem w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych SPRAWNI INACZEJ - Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skierniewicach, gdzie uczestnikami byli zarówno podopieczni placówki jak i położonego obok Domu Pomocy Społecznej.

Kolejny raz w tym roku Oddział Terenowy BPK otrzymał zgłoszenie o nielegalnie wyrzuconych odpadach bytowych tym razem na terenie leśnym, przy drodze prowadzącej do Ośrodka „Sosenka”. Jak widać na załączonych zdjęciach, ktoś opuszczając domek letniskowy w taki właśnie sposób „pozbył się” odpadów.

3 sierpnia 2019 roku w Bolimowskim Parku Krajobrazowym odbył się już drugi w tym roku wieczór entomologiczny pod nazwą „Nie taka ćma straszna, czyli wielkie nocne wabienie owadów do światła”. Wydarzenie współorganizowaliśmy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacją Biodiversitatis oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii, na którego terenie gościliśmy.

31 lipca 2019 roku pracownicy Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, dzięki uprzejmości i współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundacją Biodiversitatis, wzięli udział w szkoleniu entomologicznym. Spotkanie, składające się z części wykładowej oraz terenowej, poprowadził dr Radomir Jaskuła.

„TRZY DNI W PUSZCZY” – taki tytuł nosi wystawa zorganizowana przez Okręg Łódzki Związku Polskich Fotografów Przyrody, będąca pokłosiem 3-dniowego pleneru, jaki się odbył w czerwcu br. w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Otwarcie wystawy nastąpiło 21 lipca 2019 r. podczas uroczystego „Dnia Bolimowa” – dorocznego święta, obchodzonego w tym roku po raz 21.  Będzie ją można oglądać w miejscowym Domu Kultury do 15 września tegoż roku. Wystawie towarzyszył konkurs publiczności na najlepsze zdjęcie. Zwyciężyła praca nr 28, pod tytułem „Klejnot znad Rawki”, przedstawiająca bajecznie kolorową „rozedrganą” ważkę świteziankę. Autorce serdecznie gratulujemy. Wystawie towarzyszył również cykl fotografii obrazujących śmieci poniewierające się po Puszczy i nad Rawką oraz antyśmieciowy apel – „Przyśpiewki śmieciucha”, który zamieszczamy poniżej.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, Fundacja Biodiversitatis, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii serdecznie zapraszają na wydarzenie „Nie taka ćma straszna, czyli wielkie nocne wabienie owadów do światła”. Odbędzie się ono 3 sierpnia 2019 roku na terenie ogrodu pałacowego w Nieborowie.

Program wydarzenia:
21:00 – prelekcja o owadach nocnych i ich wabieniu poprowadzona przez specjalistę, dr Radomira Jaskułę z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i Fundacji Biodiversitatis (sala edukacyjna)
22:00 – rozpoczęcie wabienia owadów za pomocą światła. Nauka rozpoznawania owadów nocnych  (ogród).

W miniony poniedziałek (15.07.19r.) w Urzędzie Gminy Bolimów odbyło się szkolenie dotyczące rozwoju turystycznego gminy. Zastępca wójta zaprezentował zebranym walory Gminy Bolimów. Następnie przedstawiciel Oddziału Terenowego BPK zapoznał uczestników spotkania z różnymi publikacjami dotyczącymi turystyki w województwie łódzkim oraz możliwościami zamieszczenia tam danych o gospodarstwie. Poinformował o tym jaką infrastrukturą turystyczną dysponuje Bolimowski Park Krajobrazowy. Pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach opowiedział o rodzajach wsparcia dla rolników podejmujących działalność agroturystyczną, a przedstawiciel Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach przytoczył przepisy obwiązujące takie gospodarstwa. Na zakończenie spotkania właścicielka gospodarstw agroturystycznego w Esterce opowiedział jak założyła gospodarstwo i jak obecnie prosperuje, co je wyróżnia spośród innych gospodarstw.

Jak co roku do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego zawitały grupy dzieci z projektu „Kolorowa Lokomotywa – na zielonym szlaku 2019”. W tym roku gościli u nas mieszkańcy okolic Zelowa oraz Sulejowa.

Nocne owadów połowy…

W piątek, 5 lipca 2019 r. po całym dniu pogody przelotnie-deszczowej, wietrznej, chmurnej i zimnawej, tęcza się była ukazała pod wieczór nad polem w Ziemiarach (gm. Bolimów), gdzie łowy odbyć się miały, nadzieje pewne obiecując.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button