Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Kończy się pandemia koronowirusa  i ograniczenia z nią związane, czerwcowe dni są coraz dłuższe i cieplejsze.

W wielu miejscach nad zalewem Sulejowskim trwają remonty, porządkowanie otoczenia, krótko mówiąc przygotowania do sezonu wakacyjnego.  

Miejsca biwakowe, plaże min. w; Smardzewicach, Karolinowie, Zarzęcinie i wypożyczalnie sprzętu pływającego, są gotowe do  obsługi turystów.

    8 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Oceanów. Święto to zostało oficjalnie ustanowiony przez ONZ w 2009 roku. Jest to okazja, aby przypomnieć społeczeństwu, że życie na Ziemi jest uzależnione od kondycji oceanów, a ich los zależy od działań nas wszystkich. Oceany zajmują ponad 70% powierzchni naszej Planety. Regulują klimat, produkują tlen oraz stanowią ważne źródło pożywienia dla 3 mld ludzi na Ziemi. Przemysł rybny to ogromna gałąź gospodarki ogólnoświatowej, w której zatrudnienie znajduje ponad 200 milionów ludzi na całym świecie w sektorach takich jak: rybołówstwo, przetwórstwo czy transport ryb i owoców morza.

     Piątego czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Święto to obchodzone jest w ponad stu krajach w tym również w Polsce.
    Światowy Dzień Ochrony Środowiska ma na celu uświadomienie nam wszystkim głównych problemów ekologicznych naszych czasów i zachęcić do poszukiwania na nie rozwiązań.

 Przedborski Park Krajobrazowy wraz ze Spalskim Parkiem Krajobrazowym i Sulejowskim Parkiem Krajobrazowym należą do Odziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych i obok Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Sieradzkich Parków Krajobrazowych i Bolimowskiego Parku Krajobrazowego tworzą Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.
   
Z koncepcją utworzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego jako pierwszy wystąpił  prof. dr hab. Zygmunt Wnuk w roku 1984, idea ta została następnie rozwinięta w toku badań terenowych, konsultacji i dyskusji w Wojewódzkim Komitecie Ochrony Przyrody w Piotrkowie Trybunalskim.

    24 maja, w rocznicę utworzenia Parku Narodowego Sarek - pierwszego parku narodowego w Europie obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych. Pierwszy park narodowy w Europie szwedzki Sarek został utworzony 24 maja 1909 r. (choć pierwszy tego typu obiekt na świecie to amerykański Park Yellowstone powstały w 1879 r.). W Europie jest obecnie ponad 250 parków narodowych.

  Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Wcześniej dzień ten był obchodzony 29 grudnia, ale w 2000 roku zmieniono datę na dzień 22 maja, czyli na datę wejścia w życie Konwencji o różnorodności biologicznej. Konwencja o różnorodności biologicznej została sporządzona w 1992 roku podczas tzw. Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro i jest obecnie jednym z najbardziej powszechnych porozumień międzynarodowych.

     Obchodzony co roku 21 maja Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju służy nie tylko przypomnieniu bogactwa światowej kultury, ale także podkreśleniu znaczącej roli dialogu międzykulturowego dla budowania pokojowych relacji między ludźmi i zrównoważonego rozwoju świata.
Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju proklamowany został rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 20 lutego 2003 roku, w następstwie przyjęcia przez UNESCO Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej 2 listopada 2001 roku.

     Obszary Natura 2000 to najmłodsza z form ochrony przyrody, wprowadzona w 2004 r. w Polsce jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Obszary te powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną obszarów ochrony Natura 2000. Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej.

   15 maja obchodzimy Dzień Polskiej Niezapominajki. Święto to zapoczątkował w 2002 roku redaktor radiowej Jedynki, prowadzący "Ekoradio", Andrzej Zalewski. "Intencja święta jest jedna: niech niezapominajka zbliża ludzi i uczy Polaków wzajemnej serdeczności. Święto Niezapominajki, to święto ludzi serdecznych - serdecznych Polaków" - powiedział w 2006 roku pomysłodawca akcji..

   Światowy Dzień Ptaków Wędrownych jest świętem obchodzonym na arenie międzynarodowej od 2006r. w 2 weekend maja. Ustanowione zostało przez Program afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych  i konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt.
  Idea obchodów Międzynarodowego Dnia Ptaków Wędrownych narodziła się w Stanach Zjednoczonych w 1993 z inicjatywy Cornell Laboratory of Ornithology i Smithsonian Migratory Bird Center. Oficjalnie odbywają się w drugą sobotę maja w USA i Kanadzie, w październiku: w Meksyku, Ameryce Środkowej i Południowej oraz na Karaibach, koordynowane przez Międzynarodową Radę Ochrony Ptaków.