Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Z okazji Tygodnia Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w dniu 16.10.2017 r. odbył się „Dzień otwarty w siedzibie OT NPK w Moszczenicy”. W tym dniu gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Piotrkowie Tryb. Pracownik oddziału przeprowadził z grupą spacer po ścieżce edukacyjne, gdzie uczestnicy wycieczki m.in. zapoznali się z działalnością parków krajobrazowych, zobaczyli sad jabłoniowy, „domek” dla pszczoły murarki ogrodowej oraz poznali historię i zwyczaje konika polskiego.

20 października obchodziliśmy Dzień Krajobrazu. Z tej okazji w OTNPK odbyły się spacery krajobrazowe i prelekcje. Podczas zajęć w Sulejowskim Parku Krajobrazowym uczestnicy przeszli ścieżką wzdłuż rzeki Luciąży do użytku ekologicznego Murowaniec i rzeki Pilicy.

W dniu 14 października 2017 roku w ŁDK odbyło się podsumowanie 5 edycji projektu ekologiczno-artystycznego "Kolorowa Lokomotywa". Inicjatorem projektu jest Łódzki Dom Kultury zaś Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łózkiego wydatnie wspierał i angażował się przez kolejne 5 lat w ten projekt.

W ostatnim tygodniu września i pierwszych dniach października odbył się „Tydzień fotografii w oddziale NPK”. „Tydzień fotografii” to zespół warsztatów stacjonarnych i terenowych związanych z sztuką i nauką fotografii dla dzieci i młodzieży.

W dniu 10 października właczyliśmy sie w obchodzony od kilunastu lat w Polsce Międzynarodowy Dzień Drzewa. W OTNPK zaplanowane wcześniej działania polegały na przeprowadzeniu spotkań informacyjnych z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych oraz siedzibie w Moszczenicy, połaczonych z sadzeniem drzew.

W dniu 3 i 4 października w Oddziale Terenowym Nadpilicznych Parków Krajobrazowych odbyły się spotkania w ramach Pleneru artystycznego - Lokomotywa 60+.

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych: „Ptasia stołówka" 02 października - 30 listopada

Organizator konkursu:

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Oddział Terenowy Nadpiliczne Parki Krajobrazowe

rajd szlakiemTradycyjnie schyłek lata pracownicy Przedborskiego Parku Krajobrazowego świętują organizując rajd pieszy lub rowerowy poświęcony „Królewskim Łowom”, które odbywały się w lasach przedborskich za czasów Piastów i Jagiellonów. W tym roku rajd rowerowy poprowadzono ścieżkami prowadzącymi do rezerwatu Piskorzeniec.

fot. Archiwum ZPKWŁZespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych zaprasza wszystkich miłośników ptaków oraz amatorów pieszych wycieczek przyrodniczych do przyłączenia się do Zimowego Ptakoliczenia !

Odbędzie się ono 27 stycznia 2017 r. w Rzeczycy.

Zbiórka o godzinie 10:00 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy. Odbędziemy wycieczkę do pobliskiego zabytkowego parku im. Ignacego Jana Paderwskiego.

"Zimowe Ptakoliczenie (dawniej Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach) jest coroczną akcją, w czasie której każdy może notować, ilu przedstawicieli odwiedza jego karmnik, ogród, skwer przed blokiem czy okoliczny park. Liczenie przeprowadzić można indywidualnie, w gronie znajomych, czy też podczas bezpłatnej wycieczki ornitologicznej z przewodnikiem.

W ramach Zimowego Ptakoliczenia pragniemy skupić się na tych gatunkach, które zimą można spotkać najbliżej człowieka. Dzięki wynikom dostarczanym przez uczestniczących w akcji wolontariuszy możemy tworzyć zestawienia najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach ptaków". Akcja ma charakter ogólnopolski a całoś odbywa się pod patrontem Towarzystwa Przyrodniczego OTOP.

Przewodnik: pracownicy NPK Szymon Kielan.

 

 

 

Pluskwica europejska Cimicifuga europaea - bylina dorastająca do 1,5-1,7 m wysokości o nieprzyjemnym zapachu. Liście duże pierzastosieczne, o listkach jajowatych z nierówno piłkowanym brzegiem. Kwiaty drobne zielonkawe, zebrane w długi do 20 cm, złożony, groniasty kwiatostan.