Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Nadpiliczne Parki Krajobrazowe zapraszają na „Noc lelków” w Spalskim Parku Krajobrazowym, podczas której pasjonaci przyrody będą mieli okazję by zgłębić swoją wiedzę o tych tajemniczych i fascynujących ptakach. Będziemy również opowiadać o innych ptakach, które można usłyszeć nocą lub wieczorem w naszej okolicy. Ilość miejsc ograniczona!Przełom maja i czerwca to dobry czas, aby poszukać nocą jednych z bardziej tajemniczych ptaków – lelków!

Już w najbliższą sobotę 25 maja 2024 r. odbędzie się XII Rajd pieszo-rowerowy „Rowerem i pieszo Wzniesienia Łódzkie cieszą”, którego organizatorem jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza oraz Łódzki Klub Turystów Kolarzy im. Henryka Gintera.

Wzorem lat ubiegłych uczestnicy rajdu będą mogli zobaczyć wiele interesujących miejsc w zachodniej części Parku oraz docenić jego walory przyrodnicze i krajobrazowe. Przewodnicy na wszystkich trasach będą dokładali starań, by przekazać uczestnikom moc interesujących informacji na temat Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Lasu Łagiewnickiego i śladów wiosny, które w tym roku szczególnie szybko znikają w zieleni nadchodzącego już lata. Tym razem, aby urozmaicić rajdowiczom spotkania z przyrodą, zmienione zostały trasy: dwie piesze i dwie rowerowe. Jak zwykle, jesli tylko pogoda dopisze, na mecie czekać będzie ognisko! Zapraszamy i do zobaczenia!

W ubiegły piątek 17 maja, już po raz trzeci odbył się z inicjatywy Szkoły Podstawowej w Niesułkowie, rajd „Eksploruj Świat z Sienkiewiczówką”. Na starcie stawili się uczniowie niemal wszystkich klas ze wspomnianej szkoły, jak i uczniowie Szkoły Podstawowej z Dobrej oraz z Bratoszewic. Po miłym powitaniu i krótkiej tanecznej rozgrzewce wyruszyli na trasy.

W niedzielę, 19 maja słuchacze Uniwersytetu III Wieku przy Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach zebrali się pod stadionem na Widoku w liczbie osób 22. Stamtąd, pod wodzą pracownika Oddziału Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, wyruszył rajd rowerowy.

Po raz kilkudziesiętny zeszli się Sprzątacze Rawki, by w pocie czoła i rozbryzgach błota wyciągać, zbierać i ładować do worów śmieci, którymi lud polski tak radośnie znaczy ślady swojej obecności w cywilizacji europejskiej. Przedsięwzięcie, które jeszcze w latach 90. XX w. w zamyśle organizatorów (Ośrodek Sosenka, ówczesna Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, PTTK i kajakarze), miało być jednorazową akcją („posprzątamy Rawkę i będzie OK !”) okazało się pożyteczne, konieczne i niewystarczające ! Od tamtej pory sprzątamy Rawkę corocznie – wiosną i jesienią, a czasem także w środku lata ! I śmieci jest zawsze pod dostatkiem.

   21 maja 2024 obchodzimy Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. W Polsce i nie tylko obszary te są jedną z form ochrony przyrody i chronią cenne, zagrożone w skali całej Europy obszary przyrodnicze. To miejsca, o które trzeba wyjątkowo dbać, ponieważ są znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy.

Dzień Obszarów Natura 2000

   Sieć Natura 2000 została utworzona na terytoriach 28 państw członkowskich, obejmując ok. 20% całkowitego obszaru lądowego UE. W Polsce w jej skład wchodzi 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich. Głównym celem funkcjonowania sieci Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy) i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Cel ten ma być realizowany poprzez wyznaczenie i objęcie ochroną obszarów, na których te gatunki i siedliska występują. Działania w zakresie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej flory i fauny mają służyć zachowaniu lub odtworzeniu różnorodności biologicznej Europy, co jest jednym z priorytetów działalności Unii Europejskiej

   Celem ustanowienia Europejskiego Dnia Natura 2000 jest promowanie osiągnięć prawodawstwa i przepisów Unii Europejskiej związanych z programem Natura 2000 oraz korzyści, jakie przyroda dostarcza człowiekowi i gospodarce.

   Początek świętu dał realizowany od 2013 r. hiszpański projekt “Dzień Sieci Natura 2000” dofinansowany ze środków programu LIFE.

   21 maja obchodzimy Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, święto, które ma za zadanie nie tylko podkreślenie bogactwa światowych kultur, ale także zasadniczej roli dialogu międzykulturowego dla osiągnięcia celu trwałego pokoju i zrównoważonego rozwoju.

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

   Powszechna Deklaracja UNESCO o Różnorodności Kulturowej z listopada roku 2001 przypomina o podstawowych wartościach praw człowieka, uzmysławia nam, że godność człowieka to również poszanowanie kultury, sprawiedliwość, wolność oraz pokój. Nakłania mieszkańców i mieszkanki globu do wzajemnej pomocy i troski. To w oparciu o ten dokument ustanowiono 21 maja Dniem Różnorodności Kulturowej na rzecz Dialogu i Rozwoju.

W październiku roku 2005 przyjęto Konwencję UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, która dwa lata później została ratyfikowana przez Polskę.

Różnorodność kulturowa jest siłą napędową rozwoju, nie tylko w odniesieniu do wzrostu gospodarczego, ograniczenia ubóstwa i osiągnięcia zrównoważonego rozwojowej. ale także jako środek do prowadzenia bardziej satysfakcjonującego życia intelektualnego, emocjonalnego, moralnego i duchowego. Znajduje to odzwierciedlenie w konwencjach kulturowych, które stanowią podstawę do promowania różnorodności kulturowej.

   Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej (21 maja) obchodzony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej (22 maja), ponieważ zrównoważony rozwój wymaga połączenia wysiłków dla ochrony obu tych dziedzin.

Opr. D.WB.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w miniony weekend 11 maja 2024 r. wziął udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich w Kutnie. Pogoda sprzyjała więc impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

       W dniu 14.05.2024 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ks. Stefana Wysockiego w Łowiczu zorganizowała akcję edukacyjną pod nazwą „Żywa Biblioteka – Zawodowcy w Bibliotece”, w której wzięli udział pracownicy z Przychodni Weterynaryjnej Dr Wet w Łowiczu, radia Viktoria, Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, Archiwum Państwowego w Warszawie Sekcja Łowicz oraz Oddziału BPK.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz Ośrodek Turystyki Kajakowej „Sosenka” serdecznie zapraszają wolontariuszy na Sprzątanie Rawki, które odbędzie się 18 maja 2024 roku w Ośrodku „Sosenka” w Rudzie. Liczba miejsc dla uczestników akcji jest ograniczona!