Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Pod koniec marca przeprowadzono monitoringową kontrolę zasiedlenia specjalnych skrzynek dla nietoperzy. Na obszarze leśnictw: Dąbrowa, Korzeń oraz Rychłocice (Nadleśnictwo Złoczew) skontrolowano (bez otwierania) w sumie ponad 120 drewnianych skrzynek szczelinowych, typu Issel i Stratmann. Część nietoperzowych schronień rozwieszono wcześniej w ramach ochrony czynnej tych latających ssaków i współpracy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z Nadleśnictwem Złoczew. Mimo wczesnego terminu obserwowano już dużą liczbę nietoperzy reprezentujących 6 gatunków. W większości sztucznych kryjówek obserwowano pojedyncze nietoperze, ale zdarzały się również zgrupowania liczące od kilku do nawet kilkunastu osobników. Opisy znajdują się pod poszczególnymi zdjęciami, choć nie udało się zadowalająco dobrze sfotografować karlika większego Pipistrellus nathusii. Prócz nietoperzy dokonano wielu innych obserwacji na terenie Parku. Obserwacje nietoperzy (zwierząt chronionych) przeprowadzono na podstawie zezwolenia RDOŚ w Łodzi.

       W dniach 1-7 kwietnia 2024 w całej Polsce jest obchodzony Tydzień Czystości Wód. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia rzek, jezior i mórz, jak i podkreślenie potrzeby lepszego zarządzania gospodarką wodną i dbania o środowisko wodne poprzez edukację.

Katedra Badania Bioróżnorodności Biologicznej, Dydaktyki, Bioedukacji z Łódzką Grupą Lokalną Ogólnopolskiego Towarzystwa Ptaków na Wydziale Biologii Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowały 23 marca br. XXVIII Zjazd Ornitologów Ziemi Łódzkiej. Jest to coroczne spotkanie będące podsumowaniem obserwacji ornitologicznych w regionie łódzkim, skupiającym przede wszystkim miłośników ptaków.

Wesołych Świąt Wielkanocnych! Niech ten czas będzie pełen wiosennej energii i radości życia!

Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Bolimowskiego Parku Krajobrazowego serdecznie zapraszają do udziału w konkursie "Na Ratunek Ziemi". Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII skierniewickich szkół podstawowych. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie plakatu „Ziemia – zielona planeta” i przyniesienie jej do biblioteki do 13 kwietnia 2024 r.  

Plakat powinien być wykonany w formacie minimum A3 (może być większy) dowolną techniką (wykluczamy użycie plastiku).

Wiosenne porządki w Bolimowskim Parku Krajobrazowym

W dniu 21 marca 2024 r. pracownicy Oddziału Bolimowskiego Parku Krajobrazowego wraz z przedstawicielami Fundacji Kwietna posprzątali fragment zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Nieborów” (będącego jednocześnie zabytkiem pn. „Nieborowskie Pole”) oraz ul. Chyleniecką przecinającą ten obszar. Jak widać na załączonych zdjęciach pracy było dużo.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Fundacji Kwietna za udział i pomoc.

Bardzo dziękujemy również Wójtowi Gminy Nieborów za odebranie odpadów.

 22 marca przypada Światowy Dzień Wody. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku. Głównym celem Dnia jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na wpływ gwałtownego wzrostu populacji ludzkiej, industrializacji, zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych na systemy wodne świata. Tegoroczna edycja nabiera szczególnego znaczenia dzięki hasłu “Woda dla Pokoju”,

   Początek astronomicznej wiosny 2024 to moment równonocy wiosennej. Wypada on wtedy, gdy Słońce przekracza równik niebieski, przemieszczając się z południowej na północną półkulę. Wiosna astronomiczna zaczyna się dokładnie w tym momencie i trwa aż do przesilenia letniego. W 2024 roku równonoc wiosenna wypada w dniu 20 marca. 20 marca to pierwszy dzień astronomicznej wiosny.

 20 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wróbla. Ptak ten, najprawdopodobniej, przybył do nas z południowo-zachodniej Azji. Jego zasięg rozszerzał się razem z wprowadzaniem upraw takich zbóż, jak żyto czy pszenica, na nowe tereny. Ponadto został introdukowany na nowe tereny (Australia, Ameryka Północna i Południowa) przez człowieka. Wróbel jest gatunkiem osiadłym i bardzo związanym z człowiekiem – tam, gdzie człowieka nie ma, wróbel właściwie nie występuje.