Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

   Światowy Dzień Żywności (ang. World Food Day) to święto obchodzone corocznie 16 października proklamowane przez FAO w 1979 roku w rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w 1945 roku. Obchody z uwagi na fakt, iż „żywność jest wstępnym warunkiem przetrwania i pomyślnego rozwoju człowieka i stanowi jego fundamentalną potrzebę”  poparło  w 1980 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Czas spadających złotych liści niesie ze sobą również niezwykłą obfitość naturalnych skarbów polskich lasów. Odwiedźcie wtedy koniecznie parki krajobrazowe województwa łódzkiego. Wszystkich zachwyci kojąca zmysły cisza, woń lasu, porostów i mchów, urzekające wrzosowiska i wysyp grzybów.

Dotychczas, naukowcy opisali niespełna dwa miliony gatunków zwierząt i roślin, jednak szacuje się, że na Ziemi występuje ich od dwunastu do dwudziestu milionów! Oznacza to, że prawie 80% z nich nie zostało jeszcze odkrytych. Opisywaniem i odkrywaniem gatunków zajmują się naukowcy zwani taksonomami. Rozwój metod badawczych, technik laboratoryjnych i mikroskopowych, sprawia, że XXI w. jest z pewnością początkiem wyzwań dotyczących opisu bioróżnorodności i przyczyni się do zwiększenia poznania liczby gatunków. Z drugiej strony nie można pomijać faktu, że organizmy w wyniku niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku wymierają. Obecnie szacuje się że dziennie wymiera średnio 20 gatunków zwierząt, roślin i grzybów, natomiast w ciągu trzydziestu lat tempo to wzrośnie do 100 gatunków dziennie!

Kolejne jesienne sprzątanie rezerwatu Rawka już za nami. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom pieszym i kajakowym za obecność i wsparcie w dniu 8 października 2022 r.  w działaniach chroniących rezerwat: jego walory przyrodnicze i krajobrazowe. Udało się posprzątać rzekę i jej brzegi na odcinku Kamion – Budy Grabskie. Nieocenione okazały się chwytaki do śmieci udostępnione przez jednego z nowych mieszkańców Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. W sumie uzbierano 3 kontenery odpadów.

Jak co roku pracownicy Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich obchodzili Dzień Drzewa, które przypada na 10 października. W ramach tego święta odbyły się spacer oraz prelekcja zorganizowane dla uczniów szkół podstawowych – uczniowie mieli okazję, by nauczyć się rozpoznawać charakterystyczne gatunki drzew, poznać zasady funkcjonowania parku krajobrazowego, ciekawostki z życia zwierząt, a finalnie – również samodzielnie wziąć udział w sadzeniu drzew. 12 października zaś wybraliśmy się z wizytą do Szkoły Podstawowej nr 94 w Łodzi, gdzie opowiadaliśmy jak ważne są drzewa i krzewy oraz wspólnie z uczniami posadziliśmy jedno w przyszkolnym ogrodzie.

P1030722Z okazji Dnia Drzewa w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu odbyły się warsztaty edukacyjne, dotyczące roli drzew w krajobrazie, a także życiu człowieka. Walory drzew są współcześnie coraz bardziej doceniane. Są one dominującymi elementami przestrzeni, zarówno pod względem wizualnym, jak i w zakresie skali oddziaływania ekologicznego, klimatycznego i oczyszczającego środowisko. Podnoszą walory terenu i tworzą ład przestrzenny, wyznaczając określone funkcje poszczególnym miejscom w krajobrazie. Towarzyszom osiedlom, wsiom i miastom, otaczają jeziora, rzeki, podkreślają bogactwem swoich sylwetek piękno architektury, a także maskują i izolują miejsca przemysłowe.

   10 października obchodziliśmy Święto Drzewa. Z tej okazji pracownicy Przedborskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzili dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego prelekcję na temat „Drzewo w życiu człowieka”. Następnie zorganizowano spacer po terenie PSP, gdzie wcześniej dokonano nasadzeń sadzonek drzew. Dla upamiętnienia Święta Drzewa posadzono na terenie przyszkolnym kolejne drzewo.

    W dniu 7 października odbyła się kolejna odsłona jesiennego, pieszego rajdu Szlakiem Królewskich Łowów w Przedborskim Parku Krajobrazowym. Uczestnikami rajdu była młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu. Tegoroczna ok. 10 km. trasa nieco odbiegała od wytyczonego szlaku i miała charakter pętli wokół Przedborza.

    W Polsce Święto Drzewa było obchodzone po raz pierwszy w 2002 roku. Od tego czasu co roku w październiku organizacje ekologiczne, szkoły, nadleśnictwa oraz parki krajobrazowe prowadzą programy edukacji ekologicznej, którym towarzyszą akcje sadzenia drzew.

Na początku października 2022 r. odbyła się kolejna akcja pn. "Las Młodej Łodzi", w ramach której chętni rodzice dzieci mogli zasadzić pamiątkowe drzewko: dla chłopców dęby, a dla dziewczynek lipy. Od 2017r., kiedy obyła się pierwsza taka edycja posadzono już ponad 400 drzew, głównie w uroczysku Lublinek. Tej jesieni zaś sadzenie odbyło się w pobliżu Lasu Łagiewnickiego, na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, a zainteresowanie inicjatywą z roku na rok zwiększa się.