Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniach 6-8 kwietnia w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim odbył się wojewódzki finał XV edycji konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. W eliminacjach brało udział 7 drużyn reprezentujących poszczególne parki krajobrazowe województwa łódzkiego.

W wielu Polskich ogrodach i sadach można spotkać budki lęgowe dla ptaków. Są one swoistą rekompensatą za usuwanie przez człowieka starych dziuplastych drzew. Gdy zakończy się już sezon lęgowy należy wyczyścić wszystkie powieszone przez nas budki. Najlepszym okresem aby wykonać takie prace, jest czas od października do listopada, jednak ostatecznie czyszczenia budek można przeprowadzić do końca lutego.

Chcesz usłyszeć sowy? Teraz jest najlepszy czas!

Zbliża się okres największej aktywności głosowej sów. Mniej więcej do końca kwietnia będzie można usłyszeć 10 gatunków tych ptaków odbywających lęgi w Polsce.

Lubisz aktywnie spędzać czas?

Jesteś miłośnikiem przyrody?

Chcesz lepiej poznać ptaki zimujące w Polsce?

Mamy coś specjalnie dla Ciebie! Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Zapolicach zapraszamy w najbliższą sobotę 30 stycznia do udziału w Zimowym Ptakoliczeniu. W akcji może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku i posiadanej o ptakach wiedzy. Startujemy o godzinie 8:30 z parku wiejskiego

38 latzaleczanskiegoparkuZainteresowanie terenem Załęczańskiego Parku Krajobrazowego rozpoczęło się w roku 1933 dzięki odkryciu, zespolonych kalcytem kości zwierzęcych, tzw. brekcji kostnej, przez profesora Jana Samsonowicza (1888 - 1959).