Zabiegi ochrony czynnej w Przedborskim parku krajobrazowym

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

zabiegiJak co roku jesienią, po ustaniu wegetacji na niektórych cennych przyrodniczo siedliskach wykonywane są przez Służbę Parków zabiegi ochrony czynnej.

Zabiegi te polegają głównie na wykaszaniu resztek roślinnych i usuwaniu podrostów drzew zarastających te powierzchnie. Nie stosowanie takich zabiegów prowadziłoby do zmiany charakteru chronionych siedlisk i nadmiernego rozrostu populacji roślin nie pożądanych. Do takich siedlisk na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego należą torfowiska w rezerwacie „Piskorzeniec” . Wykaszanie resztek roślinnych jest zabiegiem dopuszczonym do stosowania przez obowiązujący plan ochrony rezerwatu.
Opracował: W. Sobolewski