Sprzątanie Pilicy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

sprzatanieKolejny sezon kajakowy na rzece Pilicy dobiega końca. Niestety, pomimo wzrastającej świadomości społeczeństwa dotyczącej gospodarowania odpadami, nad brzegami rzeki w miejscach wykorzystywanych zwyczajowo do wodowania i postoju w trakcie spływów na odcinku od Krzętowa do Przedborza pozostają pozostawione plastikowe torby, butelki i inne opakowania.

Pracownicy OTNPK z Przedborza i Służby Więziennej AŚ z Piotrkowa Trybunalskiego wraz z odbywającymi karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w czasie wspólnej akcji pozbierali i wywieźli do utylizacji 31 worków śmieci. Coraz większe zainteresowanie turystyką kajakową powoduje, że zagospodarowanie turystyczne rzeki Pilicy w postaci profesjonalnej infrastruktury turystycznej jest konieczne do tego, by chroniąc przyrodę Pilicy jednocześnie móc korzystać z jej uroków.