Oznakowanie bojami stref Zbiornika Sulejowskiego - 2019

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 16 kwietnia pracownicy OT NPK w Moszczenicy oznakowali bojami na wodzie granice stref użytkowania na Zbiornika Sulejowskim łodzi motorowych.

Przypomnijmy, że na podstawie Uchwały nr XLVII/614/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego (par. 4, ust. 1 pkt 13): w Parku obowiązuje zakaz „użytkowania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych” z wyłączeniem stref użytkowania turystycznego Zbiornika Sulejowskiego i wynikających z tego ograniczeniami. Zbiornik Sulejowski został podzielony na trzy strefy:

  1. Od tamy w Smardzewicach do linii łączącej cypel wsi Lubiaszów i miejscowości Zarzęcin z wyłączeniem użytku ekologicznego Bronisławów – gdzie można poruszać się łodziami motorowymi.
  2. Od linii łączącej cypel wsi Lubiaszów i miejscowości Zarzęcin do początku przewężenia Zbiornika Sulejowskiego pod Barkowicami mokrymi, gdzie można poruszać się łodziami motorowymi o mocy silnika do 4 kW.
  3. Na pozostałej części Zbiornika Sulejowskiego obowiązuje zakaz używania łodzi motorowych.

Jednostka nasza w poprzednim roku umieściła wokół Zbiornika Sulejowskiego 16 tablic ze strefami o tej samej treści w punktach granicznych przebiegu stref, przy marinach, molach i ośrodkach turystyki wodnej, ponadto zostało rozdysponowane wiele ulotek i plakatów dla zainteresowanych podmiotów – na szeroką skalę została przeprowadzona akcja informacyjna oznakowania stref.