Czysta i Bezpieczna Pilica od Źródeł do Ujścia Sulejów 2019r.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W piątek 05 kwietnia 2019 r., przeprowadzono VII już edycję akcji pod nazwą: „Czysta i Bezpieczna Pilica od Źródeł do Ujścia 2019” Sulejów.

Sprzątanie Pilicy zaczęło się o godz. 8. Tradycyjnie dzieci i młodzież sprzątała brzegi rzeki, a kajakarze oraz wędkarze oczyszczali jej nurt. W tym roku po raz pierwszy przeprowadzono wstępną segregacje śmieci. Posprzątane zostały zarośla z lewej i prawej strony Pilicy, Trzy Morgi, tereny od Murowańca do OSiRu; kajakarze uprzątnęli brzegi od miejscowości Kurnędz do mostu w Sulejowie.  Podczas tegorocznej akcji zebrano  dużo mniej śmieci niż w poprzednich latach. Akcja zakończyła się wspólnym Piknikiem Ekologicznym w sali OSP w Sulejowie.