Rajd pieszy "Wokół rezerwatu Hołda"

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

P108063616 maja pracownicy ZPKWŁ OT SPK  zorganizowali wiosenny rajd pieszy na ścieżce dydaktycznej "Wokół rezerwatu Hołda".

W rajdzie uczestniczyło ok. 40 osób ze szkół  podstawowych w Konopnicy, Szynkielowie i Rychłocicach. Licząca ok. 7 km trasa przebiegała w większości przez teren leśny, zarówno przez rezerwat przyrody jak i las gospodarczy. Zaangażowanie uczestników i dobra pogoda sprawiły, iż udało się w pełni zrealizować główne cele rajdu, którymi były:

  • Poznanie walorów przyrodniczo-turystycznych Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.
  • Rozpowszechnienie wiedzy i zamiłowania do świata przyrody.
  • Poznanie różnic między lasem stworzonym przez naturę, a tym stworzonym ręką ludzką.
  • Utrwalenie wiedzy o formach ochrony przyrody.
  • Rekreacja, wypoczynek i wspólna zabawa.

Na zakończenie rajdu w odpowiednio przystosowanym miejscu zorganizowano ognisko z kiełbaskami.

K. Kierniakiewicz