Wiosenne sprzątanie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

111 maja miała miejsce kolejna już, wiosenna akcja sprzątania Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

W ramach przygotowań do tegorocznej akcji pracownicy Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych wyznaczyli miejsca, w których nagromadzona jest znaczna ilość różnego rodzaju odpadów.
Zalegające śmieci stanowią bowiem niebezpieczeństwo dla dzikich zwierząt oraz niechlubnie wpisują się w krajobraz Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

Tym razem, wspólnymi siłami z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn zebraliśmy śmieci znajdujące się:

  • - w okolicach rzeki Warty i kamieniołomu w Lisowicach,
  • - wzdłuż drogi z Lisowic do Bobrownik
  • - wzdłuż często uczęszczanego odcinka szlaku prowadzącego do rezerwatu Węże
  • - wokół altan nad rzeką Wartą w Bobrownikach.

Wszystkie odpady zostały posegregowane i odebrane z wyznaczonych miejsc. Niestety wśród nich przeważały plastikowe i szklane butelki po różnego rodzaju napojach. Optymizmem napawa jednak fakt, że w tym roku zebraliśmy znacznie mniej śmieci niż podczas poprzednich akcji. Mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma, a wzrastająca świadomość ekologiczna mieszkańców tego terenu i turystów licznie odwiedzających Załęczański Park Krajobrazowy sprawi, że wzrośnie estetyka tego miejsca.

Bardzo dziękujemy Włodarzom Miasta i Gminy Działoszyn za włączenie się po raz kolejny w akcję, a pracownikom biorącym w niej udział za zaangażowanie.

E. Fraszczyńska