Podsumowanie LVIII OWRP 2017 Ziemia Łódzka 8-22 lipca 2017

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

schron bojowyPrzyszedł czas na podsumowanie ubiegłorocznej imprezy zorganizowanej na terenie województwa łódzkiego.

58. Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy (OWRP), bo o nim mowa, odbywa się corocznie. Trasa rajdu, za każdym razem, wyznaczana jest w innym, ciekawym regionie Polski.

Na Ziemi Łódzkiej odbyła się tylko raz w 1967 roku. Po pięćdziesięciu latach ponownie zagościła na naszym terenie. Organizacja imprezy ma charakter niekomercyjny i odbywa się głównie dzięki zaangażowaniu sił i środków członków PTTK oraz przy życzliwości władz i instytucji lokalnych. Zwyczajowo objęta jest honorowym patronatem Marszałka Województwa. Celem rajdu jest propagowanie czynnego wypoczynku, rozbudzanie pasji krajoznawczych, a przy okazji promowanie terenów znajdujących się na jego trasie.

Tym razem pomysł trasy został zainspirowany odbywającą się każdego roku w pierwszą sobotę września, Inscenizacją Historyczną Walk nad Wartą z 1939 roku, na linii Strońsko-Beleń-Zagórzyce. "Trasa nr 1" na OWRP 2017 biegła wzdłuż całej głównej linii obrony Armii Łódź od Rozprzy do Glinna, dając możliwość odwiedzenia wszystkich zachowanych obiektów tej linii.

Gratulujemy udanej imprezy i zapraszamy ponownie !!!

Więcej na: OWRP

W.Pogorzelska