Lustracja 2 rezerwatów przyrody na terenie PKMWiW

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Lustracja 2 rezerwatów przyrody na terenie PKMWiW

15 listopada przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Nadleśnictwa Złoczew przeprowadzili lustrację 2 rezerwatów przyrody leżących w granicach Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki: torfowiskowego „Korzeń” oraz leśnego „Hołda”.

Przegląd rezerwatu „Korzeń” miał na celu ocenę stanu zachowania przedmiotu ochrony oraz zastanowienie się nad potrzebą, zakresem i sposobem realizacji ewentualnych prac zapisanych do wykonania w planie ochrony. Przegląd rezerwatu „Hołda” dotyczył uzgodnienia zakresu i realizacji prac koniecznych do wykonania z punktu widzenia leśników w granicach rezerwatu. W lustracji uczestniczyli pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych.

K. Kierniakiewicz