Pierwsza w tym roku kontrola skrzynek nietoperzowych w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W ramach wieloletniego monitoringu zasiedlenia specjalnych skrzynek dla nietoperzy w PKMWiW wykonaliśmy pierwszą kontrolę w bieżącym roku. Projekt zapoczątkowany już w 2014 roku obejmuje teraz prawie 150 skrzynek rozwieszonych w trzech leśnictwach Nadleśnictwa Złoczew: Dąbrowa, Korzeń oraz Rychłocice i zakłada poznanie szybkości, stopnia zasiedlenia i wybiórczości poszczególnych typów sztucznych kryjówek przez różne gatunki nietoperzy. Pierwszy okres badań opisuje praca opublikowana w Przeglądzie Przyrodniczym (link).

W połowie kwietnia skrzynki (w odróżnieniu od budek dla ptaków) zasiedliły już grupy borowców wielkich Nyctalus noctula i gacków brunatnych Plecotus auritus. Jednego osobnika karlika (bez niepokojenia - oznaczony tylko do rodzaju Pipistrellus spp.) obserwowano w skrzynce szczelinowej. Jednak najciekawsze stwierdzenia to trzy pojedyncze, oznakowane obrączkami nocki duże Myotis myotis zanotowane w wąskich skrzynkach typu Sratmann. Odczyt obrączek (na podstawie zdjęć) pozwolił określić, że były to samce zaobrączkowane kilka lat wcześniej w skrzynkach PKMWiW i już kilkukrotnie obserwowane dokładnie w tych samych kryjówkach lub przynajmniej tych samych grupach wywieszonych przez nas schronień. Jeden z opisywanych nocków tej zimy stwierdzony był w jaskini na Wyżynie Częstochowskiej oddalonej od miejsca obrączkowania o ok. 80 km. Może odległość migracji sezonowej dla tego gatunku nietoperza nie jest duża jednak obserwacje wielokrotnych wędrówek pomiędzy stanowiskami letnimi a zimowymi w skali naszego kraju są nie tylko ciekawe ale też bardzo ważne.

M. Ignaczak