Obchody Ogólnopolskiego Dnia Parków Krajobrazowych w PKMWiW

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Ogólnopolski Dzień Parków Krajobrazowych jest świętem parków krajobrazowych obchodzonym w tym roku po raz pierwszy. Jako datę uczczenia tego dnia ustalono drugą sobotę września - w tym roku był to 10 września.

Park krajobrazowy jest jedną z dziesięciu form ochrony przyrody. Obszar parku podlega ochronie ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

rajd holda dp

Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych uczcił ten dzień rajdem pieszym po ścieżce dydaktycznej „Wokół Rezerwatu Hołda” w dn. 9 września. Wyruszyliśmy z Szynkielowa i pokonaliśmy trasę kilkunastu kilometrów. Piękna aura i dobre humory dopisały.

Miło było spędzić ten wyjątkowy dzień w serdecznej atmosferze i wyjątkowych okolicznościach przyrody.

Dziękujemy !!!

Wanda Pogorzelska