Obchody świąt przyrodniczych mimo pandemii

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

DSC06324W tym trudnym, pandemicznym czasie trudno o bezpośredni kontakt ze szkołami, przedszkolami oraz innymi placówkami edukacyjnymi. Mimo to, staramy się pielęgnować naszą wieloletnią współpracę, aby dzieci i młodzież pamiętały, że wszyscy jesteśmy częścią przyrody, a troska o nią jest konieczna. W ramach obchodów Święta Drzewa mali podopieczni z Przedszkola nr 6 im. Jasia i Małgosi w Sieradzu własnoręcznie zasadzili w swoim ogrodzie drzewka podarowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Ufamy, że dzięki tak troskliwym opiekunom drzewka wyrosną wspaniale i będą cieszyły oko małych obserwatorów przyrody, ich rodziców oraz wszystkich odwiedzających Przedszkole.

Z kolei Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rychłocicach wzięła udział w obchodach Dnia Krajobrazu 2020, organizując m.in. następujące działania: recytacja wierszy poetów polskich związanych z przyrodą, krajobrazem, drzewami, wykonanie zielnika pt. "Drzewa najbliższej okolicy" z uwzględnieniem gatunków rzadkich i chronionych, wykonanie makiet "Warstwy lasu", wykonanie prac przestrzennych pt. „Drzewa w różnych porach roku" oraz plastycznych pt. "Drzewo - dom dla zwierząt". Wszyscy mali artyści, którzy wykazali się ogromną pracą i zaangażowaniem w organizację obchodów Dnia Krajobrazu zostali nagrodzeni upominkami podarowanymi przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Jest nam niezmiernie miło, że młode pokolenie pamięta o tak ważnych przyrodniczych świętach. Mamy także nadzieję, że już niedługo wszyscy znowu spotkamy się na zajęciach stacjonarnych i terenowych.

K. Piasecka