Dzień krajobrazu w szkole podstawowej w Osjakowie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

 <strong>Dzień Krajobrazu</strong><br /><i>fot. K. Piasecka</i><br />(SP Osjaków)Krajobraz to przestrzeń, w której żyjemy. Na krajobraz składają się zarówno elementy środowiska przyrodniczego, kulturowego, jak i przestrzenie ukształtowane przez działalność człowieka.

Zależy nam, aby otaczający nas krajobraz był piękny i harmonijny, aby przyczyniał się do podnoszenia jakości naszego życia, wpływając na nasze samopoczucie, dając poczucie bezpieczeństwa, ułatwiając tworzenie i utrzymywanie więzi społecznych, inspirując i motywując nas do działania.

Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października ogłoszono Dniem Krajobrazu. Data jest nieprzypadkowa – to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Zgodnie z jej zapisami należy podejmować działania na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian.

Z tej okazji Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych przeprowadził warsztaty i zajęcia z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Osjakowie.

Dzieci wysłuchały prelekcji na temat krajobrazu oraz zachodzących w nim zmian i chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami. Najmłodsi uczniowie uczestniczyli w warsztatach polegających na rozpoznawaniu gatunków drzew iglastych i liściastych, poznawali piętra lasu, a także zasady zachowania się w lesie. Starsi uczestnicy zajęć mieli także możliwość zobaczenia, krótkich fragmentów filmu "Lekcja Przyrody", ukazujących krajobraz leśny w różnych porach roku.

K. Piasecka