Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Uwaga! Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, oraz osoby pragnące pomóc znajdą ważne informacje na stronie internetowej https://www.lodzkie.pl/ukraina

Увага! Усі ті, хто тікає з України та ті, хто хоче допомогти, знайдуть важливу інформацію на сайті https://www.lodzkie.pl/ukraina

W myśl art. 115 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody na obrzeżach lub w pobliżu parku krajobrazowego, organ sprawujący nadzór nad tą formą ochrony przyrody umieszcza tablice informujące o nazwie parku krajobrazowego (tzw. tablice urzędowe). Oznakowanie pełni funkcję nie tylko informacyjno-urzędową, ale ponadto przyczynia się do ochrony cennych przyrodniczo obszarów poprzez wzrost świadomości osób wkraczających na tereny parków krajobrazowych.

W wielu polskich ogrodach i sadach można spotkać budki lęgowe dla ptaków. Są one swoistą rekompensatą za usuwanie przez człowieka starych dziuplastych drzew. Gdy zakończy się już sezon lęgowy należy wyczyścić wszystkie powieszone przez nas budki. Najlepszym okresem aby wykonać takie prace, jest czas od października do listopada, jednak ostatecznie czyszczenia budek można przeprowadzić do końca lutego. Dlatego, jak co roku przypominamy, że to już ostatni dzwonek jeśli chodzi o przeprowadzenie tych prac.

Coraz częściej słyszymy w mediach informacje, że oddychamy powietrzem, które jest najbardziej zanieczyszczone w Europie. Jak interpretować alarmujące stężenia pyłów w powietrzu? Jak te zanieczyszczenia wpływają na nasze zdrowie i życie? Co może zrobić każdy z nas na rzecz ochrony czystości powietrza? Na te i inne pytania często poszukujemy odpowiedzi.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć i atrakcji przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach na okres ferii zimowych 2020. Jednym z partnerów akcji jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

W środę, 9 lutego o godzinie 10.00 odbył się etap parkowy ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Test składał się z 15 pytań ogólnych nawiązujących do tematu tegorocznej edycji tj. „O wodzie w przyrodzie”, oraz 10 pytań parkowych. W związku z licznymi obostrzeniami spowodowanymi pandemią Covid-19, etap parkowy konkursu odbył się w formie online. W teście wzięło udział 22 szkoły reprezentujące 7 parków krajobrazowych województwa łódzkiego.

 

Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie we współpracy z Fundacją "Inny Świat" oraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego prowadzi badania dotyczące zagrożonego gatunku - chomika europejskiego.

W dniach 29-30 stycznia 2022 r. roku grupa chiropterologów związanych w większości z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Nietoperzy przeprowadziła kolejną kontrolę w ramach wieloletniego monitoringu nietoperzy w jaskiniach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Badacze nietoperzy z Warszawy, Piły, Poznania, Opola, Szadku i Zduńskiej Woli policzyli nietoperze zimujące w jaskiniach: Szachownica (rezerwat Szachownica) oraz Mała i Za Kratą (rezerwat Węże).

29 stycznia 2022 r. dokonano przeglądu doliny Warty w granicach ZPK pod kątem występowania ptaków. Stwierdzono 7 gatunków ptaków wodnych: krzyżówka, łabędź niemy, nurogęś, perkozek, kormoran czarny, czapla siwa i czapla biała. Najliczniejsze były krzyżówki (stwierdzono 194 osobniki) i łabędzie nieme (29 osobników). Liczebność pozostałych gatunków nie przekraczała 10 osobników. Sytuacją zdecydowanie poza normą jest stwierdzenie tylko 1 pary nurogęsi. Pewną ciekawostką było stwierdzenie 7 osobników czapli białej.

Ostatni weekend stycznia to wyjątkowa okazja do zapoznania się z różnymi gatunkami ptaków zimujących w naszym kraju. Najczęściej w tym okresie odbywały się spacery w ramach akcji „Zimowego Ptakoliczenia”, organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, do której się włączaliśmy i zapraszaliśmy szkoły. Aura jednak nie oszczędzała nas w ten weekend, gdyż nie tylko mocno wiało ale też padało. Do tego, większość uczniów trafiła na naukę zdalną z powodu sytuacji pandemicznej i nie mogliśmy wspólnie odbyć spaceru, jak to miało miejsce w latach wcześniejszych. W związku z tym, pracownicy Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych przeprowadzili monitoringi ptaków na wybranych odcinkach nadzorowanych parków.  Jeden z nich odbył się w dniu 28 stycznia na odcinku rzeki Widawki, między Kalinową a Pstrokoniami w PK Międzyrzecza Warty i Widawki.