Skocz do treści

Zieleń miejska jako nieodłączny element miasta - nowe drzewa w Łodzi

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

 <i>fot. Archiwum PKWŁ</i><br />(Łódź, ul.Wycieczkowa)Drzewa od zawsze wzbudzały w ludziach szacunek oraz fascynację. Od wieków wzdłuż dróg łączących miasta i wsie sadzono drzewa, w cieniu których ludzie chronili się i szukali wytchnienia. Dawniej, zadrzewienia przy szlakach komunikacyjnych pełniły ważną rolę informacyjną, ponieważ umożliwiały identyfikację drogi w otwartej przestrzeni podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Odpowiednio dobrana i ukształtowana zieleń pełni również bardzo wiele funkcji na terenach zurbanizowanych. Zieleń miejska odgrywa podstawową rolę w kształtowaniu stanu i jakości środowiska przestrzeni miejskiej. Pojedyczne drzewa, szpalery drzew, skwery i wreszcie parki miejskie zmniejszają stopień zanieczyszczenia atmosferycznego, niwelują procesy erozyjne, pochłaniają promieniowanie słoneczne, obniżają prędkość wiatru oraz pełnią funkcje estetyczne, cieszą ludzkie oko.

Badania pokazują, że jedno drzewo w ciągu dziesięciu lat produkuje tyle tlenu, ile zużywa człowiek w ciągu dwudziestu lat życia. Im większa jest masa korony, tym jest jej większy potencjał produkcyjny. Wielkie drzewa usuwają 60-70 razy więcej zanieczyszczeń niż drzewa małe. W jednym okresie wegetacyjnym 1 m2 powierzchni liści wytwarza w sezonie wegetacyjnym od 0,33 do 1,10 kg tlenu, co odpowiada dziennemu zapotrzebowaniu na tlen 1-2 osób. Zanieczyszczenie metalami ciężkimi, takimi jak kadm, ołów i cynk, pochodzącymi ze spalania paliwa samochodowego, występuje nawet w odległości ponad 100 m od jezdni, natomiast pas zieleni o szerokości 10 m skutecznie zatrzymuje dużą część tych zanieczyszczeń.

Wprowadzanie zieleni wzdłuż dróg czy tworzenie "zielonych wysepek" ma także niebagatelne znaczenie w kształtowaniu okolicznego mikroklimatu. Pod koronami drzew, w gorące i słoneczne dni, może być o kilka stopni niższa temperatura powietrza niż na terenie pozbawionym roślinności, co z kolei prowadzi do wzrostu wilgotności powietrza.

Zieleń miejska odgrywa również rolę w tłumieniu hałasu ulicznego. Fale akustyczne rozpraszają się i są pochłaniane przez teren pokryty drzewami, krzewami i trawą. Im gęstsze zadrzewienie i zakrzewienie, tym lepsza bariera dźwiękochłonna. Wpływa to pozytywnie na zdrowie, w tym także psychiczne, mieszkańców dużych miast.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi realizuje projekt sadzenia drzew w mieście. Do końca 2015 roku planuje się posadzenie ponad 1700 sztuk drzew wzdłuż łódzkich ulic oraz w parkach i skwerach. Drzewa gatunku lipa drobnolistna posadzono już m.in. na ul. Wycieczkowej, która przebiega częściowo przez teren Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, na obszarze Lasu Łagiewnickiego. Nowe drzewa w mieście rekompensują powstające ubytki związane z ich wycinaniem pod realizowane w mieście inwestycje drogowe i kolejowe.

K.Siennicki

 <i>fot. Archiwum PKWŁ</i><br />(Łódź, ul.Wycieczkowa) <i>fot. Archiwum PKWŁ</i><br />(Łódź, ul.Wycieczkowa) <i>fot. Archiwum PKWŁ</i><br />(Łódź, ul.Wycieczkowa) <i>fot. Archiwum PKWŁ</i><br />(Łódź, ul.Wycieczkowa) <i>fot. Archiwum PKWŁ</i><br />(Łódź, ul.Wycieczkowa)
Łódzkie promuje