Skocz do treści

Uroczystość wręczenia nagród laureatom finału okręgowego XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

fot. Archiwum ZPKWŁ Z udziałem Wojewody Łódzkiego, Jolanty Chełmińskiej, w dniu 16 czerwca 2015 roku w sali prezydialnej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom finału okręgowego XXX – Jubileuszowej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele następujących instytucji: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Zarządu Okręgu Łódzkiego Ligii Ochrony Przyrody oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Nagrody dla laureatów finału okręgowego XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nagrodzeni reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego otrzymali m.in. rowery oraz książki i albumy o tematyce przyrodniczej.

Klasyfikacja finału okręgowego XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, przedstawia się następująco:

 1. Magdalena Rogut - ZSO, LO im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie
 2. Kinga Bykowska - ZSO w Opoczno
 3. Iga Chaber - I LO im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim
 4. Natalia Krakowska - II LO im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku
 5. Łukasz Młynarczyk - I LO im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim
 6. Igor Kłak - I LO im. K. Jagiellończyka w Sieradzu
 7. Aleksandra Góralczyk - I LO im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim
 8. Angelika Mierzejewska – II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Tryb.
 9. Gabriela Bożek – ZSZ nr 3 im. W. Rzymowskiego w Skierniewicach
 10. Justyna Lewandowska - ZSO, LO im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie
 11. Julia Rusiecka - I LO im. K. Jagiellończyka w Sieradzu
 12. Natalia Dubiak - I LO im. K. Jagiellończyka w Sieradzu

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej istnieje od 30 lat i ma ugruntowaną pozycję w sferze popularyzacji wiedzy prośrodowiskowej oraz kształtowaniu właściwych postaw młodego pokolenia Polaków wobec otaczającej nas przyrody. Jest ona olimpiadą interdyscyplinarną, łączącą treści takich dziedzin jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Bloki problemowe obejmują: ekologię, tematykę ochrony wód i gleb, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, powietrza atmosferycznego, gospodarkę odpadami, rekultywację, promieniowanie, hałas oraz zagadnienia prawne i gospodarcze związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie, z uwzględnieniem aktualności zawartych w czasopismach, audycjach i programach radiowych i telewizyjnych.

P.Pietrzak

 <i>fot. Archiwum PKWŁ</i> <i>fot. Archiwum PKWŁ</i> <i>fot. Archiwum PKWŁ</i> <i>fot. Archiwum PKWŁ</i> <i>fot. Archiwum PKWŁ</i> <i>fot. Archiwum PKWŁ</i> <i>fot. Archiwum PKWŁ</i> <i>fot. Archiwum PKWŁ</i> <i>fot. Archiwum PKWŁ</i> <i>fot. Archiwum PKWŁ</i> <i>fot. Archiwum PKWŁ</i> <i>fot. Archiwum PKWŁ</i> <i>fot. Archiwum PKWŁ</i> <i>fot. Archiwum PKWŁ</i> <i>fot. Archiwum PKWŁ</i> <i>fot. Archiwum PKWŁ</i> <i>fot. Archiwum PKWŁ</i> <i>fot. Archiwum PKWŁ</i>
Łódzkie promuje