Skocz do treści

Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

 <strong>http://www.ramsar.org/</strong>W dniu 2 lutego 2016 roku obchodzimy „Światowy Dzień Mokradeł”. Dzień ten upamiętnia podpisanie konwencji, nieoficjalnie zwanej „Konwencją Ramsarską”, sporządzonej w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim w Ramsarze – miasto położone w północnym Iranie, na wybrzeżu Morza Kaspijskiego – w 1971 roku. Pełna nazwa porozumienia brzmi następująco:Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego.

Celem porozumienia jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów nazywanych „wodno-błotnymi” wraz z ptactwem wodnym.

W rozumieniu niniejszej Konwencji „obszarami wodno-błotnymi są tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, tak naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza sześciu metrów”. Natomiast do „ptactwa wodnego zalicza się ptaki, które ekologicznie są uzależnione od istnienia obszarów wodno-błotnych”.

Do końca 2015r. ratyfikowało ją 168 państw, które wyznaczyły 2 224 obszary wodno-błotne o łącznej powierzchni 214 326 438 ha i międzynarodowym znaczeniu. Wśród nich jest 13 obszarów położonych w naszym kraju.

Państwo Polskie po zaznajomieniu się z konwencją uznało ją za słuszną zarówno w całości, jak i w każdym z postanowień w niej zawartych i w dniu 6 stycznia 1977 r. wydało akt, w którym oświadczyło przystąpienie do tej konwencji.

W Polsce znajduje się 13 terenów podmokłych wpisanych na listę konwencji, których łączna powierzchnia wynosi 145 075 ha.

Nr

Nazwa

Data wpisania

Powierzchnia

1

Rezerwat Przyrody Jezioro Łuknajno

22.11.1977

1 189 ha

2

Rezerwat przyrody Jezioro Karaś

03.01.1984

815 ha

3

Rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp

03.01.1984

1 618 ha

4

Park Narodowy „Ujście Warty”

03.01.1984

7 956 ha

5

Rezerwat Przyrody „Świdwie”

03.01.1984

891 ha

6

Rezerwat przyrody Stawy rybne Milickie

27.10.1995

5 324 ha

7

Biebrzański Park Narodowy

27.10.1995

59 233 ha

8

Słowiński Park Narodowy

27.10.1995

32 744 ha

9

Subalpejskie torfowiska w Karkonoszach

29.10.2002

40 ha

10

Wigierski Park Narodowy

29.10.2002

15 085 ha

11

Narwiański Park Narodowy

29.10.2002

7 350 ha

12

Rezerwat przyrody Jezioro Drużno

29.10.2002

3 068 ha

13

Poleski Park Narodowy

29.10.2002

9 762 ha

Opracowała: A.W.

Łódzkie promuje