Szkolenie nauczycieli we współpracy z WODN w Łodzi

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

7 października 2021r. w Lesie Łagiewnickim odbyło się kolejne szkolenie dla nauczycieli organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Tematyką przewodnią były gry i zabawy w terenie, nie brakowało informacji i ciekawotek przyrodniczych, które opowiadał pracownik Parku. Jest to kolejne już organizowane od kilku lat szkolenie, na którym przybliżamy nauczycielom świat przyrody, w minionych latach odbyły się objazdowe zajęcia po PKWŁ, czy też zajecia grzybowe. Na wiosne odbędzie się kolejne już szkolenie dotyczące ptaków śpiewających.

KR.Sosnowska