Sad w Zgierzu w ramach projektu "Owoce Pamięci"

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W sobotnie popołudnie, 13 czerwca, na przykościelnym terenie parafii pw. św. Jana Pawła II w Zgierzu posadzony został niewielki sad w ramach projektu „Owoce pamięci”. W wydarzeniu tym wzięli udział pracownicy Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, którzy pracowali przy zakładaniu sadu, sadzeniu drzewek.


Projekt „Owoce pamięci” powstał z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i realizowany jest przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego (ZPKWŁ). Celem projektu jest zachowanie tradycyjnych odmian drzew owocowych w nawiązaniu do setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Poza zachowaniem dawnych odmian drzew projekt ma służyć łączeniu tradycji ze współczesną aranżacją przestrzeni, ochronie przyrody i walorów kulturowych, zachowaniu różnorodności biologicznej i tworzeniu najwyższej jakości produktów lokalnych.
W ramach projektu tworzone będą na terenie naszego województwa tradycyjne, wysokopienne sady i aleje drzew owocowych. Zaplanowane są także szkolenia, konkursy oraz inwentaryzacje zachowanych do dziś sadów przydomowych z tradycyjnymi odmianami drzew.
W uroczystości założenia sadu przy kościele pw. św. Jana Pawła II w Zgierzu wzięli udział Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, biskup archidiecezji łódzkiej Ks. Ireneusz Pękalski, Dyrektor ZPKWŁ Hieronim Andrzejewski oraz proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II Ks. Łukasz Tarnawski. Pośród osób sadzących drzewa znaleźli się harcerze i osoby niepełnosprawne. Wydarzenie zgromadziło grupę parafian oraz osób zainteresowanych akcją sadzenia tradycyjnych odmian drzew owocowych.

 

tekst: Adam Świć