Skocz do treści

Konferencja z okazji jubileuszu BPK oraz PKWŁ

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

fot. Archiwum ZPKWŁW dniach 17-18 listopada br., z okazji 30-lecia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz 20-lecia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, odbyła się konferencja pt. „Drogi w krajobrazie” zorganizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jubileusz parków krajobrazowych skłonił do dyskusji na temat zmian w krajobrazie oraz środowisku przyrodniczym zachodzących pod wpływem antropopresji. Konferencja odbyła się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia. W spotkaniu uczestniczyli: Dariusz Klimczak – wicemarszałek województwa łódzkiego, Jakub Gajewski – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się między innymi przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, przedstawiciele środowisk naukowych, kulturalnych, reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, Lasów Państwowych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także zaprzyjaźnieni goście z sześciu Parków Krajobrazowych Polski.

W pierwszym dniu konferencji, która odbyła się w Żywym Skansenie Centrum Folkloru Polskiego w Nagawkach, miała miejsce sesja referatowa, podczas której zaproszeni prelegenci poruszali tematy związane z obecnością dróg w krajobrazie.

Podczas drugiego dnia, uczestnicy konferencji mogli obserwować w terenie zmiany w krajobrazie wynikające z istnienia autostrad oraz zapoznać się z infrastrukturą im towarzyszącą, w tym z przejściami dla zwierząt. Pierwszym punktem sesji terenowej była Buczyna Janinowska, jeden z największych i najważniejszych kompleksów lasu bukowego na lokalnej północnej granicy zasięgu. Następnie trasa prowadziła przez najwyższe wzniesienia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, z których można było dostrzec przekształcony w wyniku powstania autostrady krajobraz. W kolejnym punkcie, zaproszeni goście mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie. Stąd uczestnicy udali się do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, gdzie podziwiać mogli wnętrza pałacu w Nieborowie, a także ogród nieborowski z labiryntami bukszpanowymi oraz szeroką aleję lipową wytyczoną na osi założenia pałacowego, otoczoną symetrycznie rozplanowanymi po obu jej bokach gabinetami i boskietami. Kolejnym punktem był Michałówek – przejście dla dzikich zwierząt nad autostradą czyli infrastruktura drogowa umożliwiająca swobodne przemieszczanie się organizmów w przestrzeni krajobrazowej. Konferencja uroczyście zakończyła się w gościnnych progach Skansenu w Nagawkach.

M. Majda

 <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(PK Wzniesień Łódzkich) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(PK Wzniesień Łódzkich) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(PK Wzniesień Łódzkich) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Stryków) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Stryków) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Stryków) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nieborów) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nieborów) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nieborów) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nieborów) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nieborów) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nieborów) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki) <i>fot. D. Chadryś</i><br />(Nagawki)
Łódzkie promuje