Skocz do treści

Dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, ZPKWŁ Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Leśnictwo Miejskie – Łódź, Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" w Łodzi realizują zadanie p.n. „Poznaj i pielęgnuj naturę wokół siebie” warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół z terenu gminy Nowosolna w roku szkolnym 2012/2013.

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - umowa nr 654/EE/D/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Koszt całkowity zadania wynosi 42.738,00 zł w tym dotacja 38.038,00 zł

fot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje