Skocz do treści

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego realizauje zadanie pod nazwą „XII edycja ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, które zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 23/EE/D/2013 z dnia 02.04.2013r.) Koszt całkowity zadania wynosi 19 300,00 zł, z czego kwota 17 000,00zł stanowi dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Projekt obejmował zorganizoawanie finału wojewódzkiego XII edycji konkursu "Poznajemy pk Polski" wraz z zieloną szkołą dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego.

fot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje