Skocz do treści

Budżet obywatelski dla Łodzi - Ty też możesz zmienić losy dzikich zwierząt!

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

Budżet obywatelski to dobry sposób na współdecydowanie o wydatkowaniu środków publicznych, świadczy o tym choćby olbrzymie zainteresowanie i wysoka frekwencja mieszkańców podczas głosowania. Ostatecznie, w poprzedniej edycji budżetu, do realizacji zakwalifikowało się 65 propozycji na łączną kwotę ok. 40 mln złotych. Wszystkie zostały wpisane do budżetu miasta i będą realizowane w bieżącym roku 2015.

Podobnie jak w zeszłym roku, w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zadecydujemy o przeznaczeniu 40 mln złotych. Na zadania lokalne przeznaczono 30 mln zł – po 6 mln zł na każdą z dawnych dzielnic miasta, a na zadania ogólnomiejskie – 10 mln zł.

Serdecznie zachęcamy Państwa do głosowania m.in. na zadanie ogólnomiejskie nr L0052 Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt – doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.

fot. Archiwum ZPKWŁOśrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt zlokalizowany jest w Łodzi na ul. Wycieczkowej 103 na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łodzkich. Prowadzi leczenie i rehabilitację dzikich zwierząt wymagających okresowej pomocy człowieka. Ośrodek przy ul. Wycieczkowej ma ponad 1,2 hektara powierzchni. Znajduje się tu między innymi szpital dla zwierząt z salą operacyjną, a także oddział intensywnej opieki pooperacyjnej, połączony z wolierami. Wcześniej zwierzęta trafiały do znacznie skromniejszego ośrodka przy Leśnictwie Miejskim w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej.

Zadanie zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego obejmuje zakup niezbędnego sprzętu diagnostycznego i medyczno-weterynaryjnego, zwiększenie obsady kadrowej w celu zapewnienia jego funkcjonowania (udzielania opieki i pomocy zwierzętom) również w porze nocnej, dofinansowanie zakupu wyposażenia sali edukacyjnej, lekarstw i karmy oraz usług weterynaryjnych. Mając na uwadze ogrom pracy wkładany każdego dnia w ratowanie i pomoc dzikim zwierzętom, nie mamy żadnych wątpliwości, iż zadanie to powinno być realizowane w przyszłym roku.

K.R.Sosnowska

Łódzkie promuje