Kompleksowe odnowienie rowerowych i pieszych szlaków turystycznych znajdujących się na terenie siedmiu Parków Krajobrazowych należących do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Sygn. post. ZPKWŁ.271.11.2018

Dodatkowe informacje:

Data ogłoszenia: 18.07.2018 r.

Termin składania ofert:

25.07.2018 r. do godz. 10:00

pdfOgłoszenie o zamówieniu.pdf192 KB

pdfSIWZ.pdf5.93 MB

zipZałączniki do SIWZ.zip7.87 MB

Załącznik nr 4 do SIWZ

pdfInformacja z otwarcia ofert.pdf304.82 KB

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf315.6 KB