Ptakoliczenie 2019

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zajęcia stacjonarne i terenowe podczas których  uczestnicy zostaną zapoznani z celem akcji corocznego „Ptakoliczenia”, zostanie im przybliżona tematyka ptaków i ich rola w środowisku. W trakcie spaceru (wycieczki) będzie można dokonać obserwacji i liczenia różnych gatunków ptaków.

Sulejowski PK:

  1. 24.01.2019 – Ptakoliczenie dla uczniów Zespołu Szkół w Srocku – ptakoliczenie obejmować będzie prelekcję oraz spacer edukacyjny po terenie miejscowości Srock. Przewidywany czas zajęć 2 godz.
  2. 24.01.2019 – zajęcia stacjonarne dla podopiecznych w Ośrodku Szkolno  Wychowawczym w Piotrkowie Tryb. Przewidywany czas zajęć 1 godz.
  3. 25.01.2019 – Ptakoliczenie w Sulejowie -  miejsce zbiórki przy kaplicy Ligęzów o godz. 10.00. Ptakoliczenie obejmować będzie spacer wzdłuż rzeki Pilicy od mostu w Sulejowie w kierunku Kurnędza. Przewidywany  czas zajęć 2-3 godz.

Spalski PK:

  1. 24.01.2019 – Ptakoliczenie w Rzeczycy – miejsce zbiórki Szkoła Podstawowa w Rzeczycy o godz.10.30. Ptakoliczenie obejmować będzie spacer po terenie zabytkowego parku dworskiego im. Ignacego Paderewskiego i okolicy. Przewidywany czas zajęć 1,5 godz.
  2. 05.02.2019 – Ptakoliczenie w Sadykierzu - miejsce zbiórki Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Szkoła Filialna w Sadykierzu o godz. 12.30. Ptakoliczenie obejmować będzie spacer po terenie Sadykierza oraz okolicznych pól. Przewidywany czas zajęć 1,5 godz.

Przedborski PK

  1. 25.01.2019 – Ptakoliczenie w Przedborzu – miejsce zbiórki Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu o godz. 10.00. Ptakoliczenie obejmować będzie prelekcję oraz spacer po okolicznym terenie szkoły zakończony konkursem. Przewidywany czas zajęć 1- 1,5 godz.