Monitoring zimujących ptaków wodnych na Zbiorniku Sulejowskim

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Co roku w styczniu odbywają się Zimowe Liczenia Ptaków Wodnych, aby dowiedzieć się ile ptaków u nas zimuje i jak się zmieniają liczebności poszczególnych gatunków na przestrzeni lat.

Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych (MPZW) w dużej mierze opiera się na wiedzy i doświadczeniu lokalnych organizacji i instytucji ornitologicznych, które mniej lub bardziej regularne zimowe liczenia tej grupy ptaków prowadzą nieraz od kilku dekad.. Podobnie jest na terenie woj. łódzkiego gdzie ptaki liczone są między innymi na Pilicy. Tegoroczna zima sprawiła, że Zbiornik Sulejowski zamarzł dopiero w styczniu, ale w cofce nadal jest trochę pomierzch wolnej od lodu gdzie zimuje sporo ptaków, które udało się wspólnymi siłami z Marcinem Wężykiem policzyć. W sumie odnotowano 1700 osobników należących do 20 gatunków ptaków wodno-błotnych. Prócz nich zaobserwowano również m.in. 4 bieliki, kilka stadek wąsatek, czy 2 zimorodki. Oczywiście wśród wodno-błotnych ptaków najliczniejsza była krzyżówka – 1130 os. Dużo było również łabędzi z wszystkich trzech gatunków, które można u nas spotkać. Prócz najczęściej spotykanego łabędzia niemego było też wyjątkowo dużo łabędzi krzykliwych bo aż 51 osobników oraz 7 os. najrzadszych u nas łabędzi czarnodziobych.. Z innych rzadszych gości warto wymienić aż 16 traczy bielaczków oraz rzadko zimującego u nas w kraju płaskonosa.