Wręczenie nagród finalistom wojewódzkim XXXI olimpiady wiedzy ekologicznej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

cZ udziałem Marszałków Województwa Łódzkiego Pani Jolanty Zięby-Gzik i Pana Dariusza Klimczaka oraz Wicewojewody Łódzkiego, Pana Karola Młynarczyka w dniu 17 czerwca 2016 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom finału okręgowego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również:

Ryszard Deluga - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMWŁ

Ewa Czarnecka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Mirosław Konwerski - Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgu Łódzkiego

Michajłowski Jan – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Piotr Maks - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi

Krzysztof Wójcik - Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi

dr Agnieszka Wolańska – Pracownik UŁ - wydział Biologii i Ochrony Środowiska

dr Natalia Ratajczyk – Pracownik UŁ - wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Krystyna Złotowska - wieloletni koordynator konkursu z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Joanna Grzesiak – Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

Mariola Frankowska –Przedstawiciel Łódzkiego Kuratorium Oświaty

oraz Katarzyna Krakowska - z-ca Dyrektora ZPKWŁ - organizator finału wojewódzkiego

Nagrody dla laureatów finału okręgowego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nagrodzeni reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego otrzymali m.in. rowery, aparaty fotograficzne, lornetki oraz książki i albumy o tematyce przyrodniczej.

Klasyfikacja finału okręgowego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, przedstawia się następująco:

 1. Luiza Anna Janko - I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu
 2. Piotr Nakiela - II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim
 3. Klaudia Kwiatek - I LO im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim
 4. Kinga Bykowska - ZSO, LO w Opocznie
 5. Aleksandra Wieprzkowicz - LO im. Bolesława Prusa w Skierniewicach
 6. Magdalena Lasota - II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim
 7. Łukasz Leśniewski - I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
 8. Kornel Celoch - I LO I LO im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim
 9. Iga Chaber - I LO im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim
 10. Małgorzata Pluskota - I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
 11. Oliwia Stolińska - ZS nr 1 im. im Stanisława Staszica w Kutnie
 12. Piotr Kawnik - I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej istnieje od 31 lat i ma ugruntowaną pozycję w sferze popularyzacji wiedzy prośrodowiskowej oraz kształtowaniu właściwych postaw młodego pokolenia Polaków wobec otaczającej nas przyrody. Jest ona olimpiadą interdyscyplinarną, łączącą treści takich dziedzin jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Bloki problemowe obejmują: ekologię, tematykę ochrony wód i gleb, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, powietrza atmosferycznego, gospodarkę odpadami, rekultywację, promieniowanie, hałas oraz zagadnienia prawne i gospodarcze związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie, z uwzględnieniem aktualności zawartych w czasopismach, audycjach i programach radiowych i telewizyjnych.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania dla organizatorów oraz sponsorów za pomoc w przygotowaniu udanego oraz pełnego wrażeń przedsięwzięcia. Szczególnie dziękujemy uczniom oraz ich opiekunom, bez których nie odbyłaby się Olimpiada.

Już dziś zapraszamy wszystkich młodych pasjonatów nauk przyrodniczych do udziału w kolejnej, przyszłorocznej edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, a tymczasem laureatom oraz wszystkim sympatykom i przyjaciołom Olimpiady życzymy udanych wakacji!

AG