Noc sów w ONPK w Moszczenicy – 2024

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W piątkowy wieczór 15 marca 2024 w siedzibie Oddziału Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy zorganizowano kolejną „Noc Sów”. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób zainteresowanych tematem sów.

Marcowe noce to najlepszy czas na obserwację sów, jest to bowiem czas, w którym odbywają się sowie gody, dzięki czemu łatwiej usłyszeć pohukiwania nawołujących się osobników. Piątkowe spotkanie rozpoczęło się pokazem sów specjalnie przywiezionych na to wydarzenie. Uczestnicy mogli z bliska zobaczyć dwa ptaki sokolnicze: płomykówkę i puchacza – naszą największą sowę występującą w Polsce. Następnie wysłuchali prelekcji o sowach, podczas której uczestnicy poznali jakie ich gatunki występują w naszym kraju oraz ciekawe historie związane z tymi nocnymi drapieżnikami.

Pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego opowiedzieli czym się żywią sowy i gdzie wychowują pisklęta, kiedy polują i jakie są ich zwyczaje. W trakcie pogadanki słuchacze mogli również obejrzeć budki lęgowe dla sów.

Po prezentacji na temat sów występujących w Polsce, uczestnicy wyruszyli na spacer, by nasłuchiwać sowich głosów. Pogoda jednak tego dnia nie sprzyjała nocnym nasłuchom sów, gdyż było dość chłodno i wiał wiatr, a jedynym aktywnym ptakiem nocnym była słonka, słychać też było przelatujące nocą żurawie.

Fot. M. Librowska