Wyniki konkursu "Portret sowy"

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny „Portret sowy” został rozstrzygnięty. Serdecznie dziękujemy, za tak duże zainteresowanie. Ze względu na ilość prac, jaką otrzymaliśmy jury miało nie lada wyzwanie. Wpłynęły 154 prace z czego 12 nie spełniało wymogów regulaminowych.

Podczas oceny prac konkursowych zwracaliśmy uwagę przede wszystkim na zgodność pracy z tematem, regulaminem, a także pomysłowość, estetykę wykonania, wkład pracy, różnorodność materiałów oraz ogólny wyraz artystyczny. Prace, które nie spełniały kryteriów określonych w regulaminie nie były brane pod uwagę.

Komisja konkursowa przyznała 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia. Dodatkowo uhonorowano 19 prac. Wyniki przedstawiają się następująco:

Nagrody główne:

I miejsce: Alicja Kapuścińska z ZSO Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach

II miejsce: Maria Nowacka z Zespołu Szkół Samorządowych im. WŁ. St. Reymonta w Pątnowie

III miejsce: Hubert Skotnicki z ZSO Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach

Wyróżnienia:

Julia Krawniak ze Szkoły Podstawowej im. Walentego Widawczyka w Widawie

Krzysztof Krawczyk ze Szkoły Podstawowej im. Walentego Widawczyka w Widawie

Dawid Sarzała ze Szkoły Podstawowej im. Walentego Widawczyka w Widawie

Dodatkowo uhonorowano:

Zuzanna Biniek ze Szkoły Podstawowej im. Walentego Widawczyka w Widawie

Zuzanna Sztuka z  Zespołu Szkół Samorządowych im. WŁ. St. Reymonta w Pątnowie

Kacper Kubarycz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raciszynie Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Raciszynie

Lena Krzemińska ze Szkoły Podstawowej im. 72 PP „Radom” w Konopnicy

Laura Kowalczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym

Marcelina Kosek ze Szkoły Podstawowej w Szynkielowie

Daria Sysio z ZSO Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach

Nina Gońda z  Zespołu Szkół Samorządowych im. WŁ. St. Reymonta w Pątnowie

Natalia Dobras ze Szkoły Podstawowej w Szynkielowie

Julia Wojtacka ze Szkoły Podstawowej im. Walentego Widawczyka w Widawie

Tosia Krawczuk ze Szkoły Podstawowej im. Walentego Widawczyka w Widawie

Nikola Chojnacka ze Szkoły Podstawowej im. Walentego Widawczyka w Widawie

Maja Janiak ze Szkoły Podstawowej w Rychłocicach

Martyna Urbaniak ze Szkoły Podstawowej im. 72 PP „Radom” w Konopnicy

Zofia Cieślik ze Szkoły Podstawowej im. 72 PP „Radom” w Konopnicy

Hubert Napieraj z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raciszynie Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Raciszynie

Adam Maciołek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raciszynie Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Raciszynie

Maja Klimas z Publicznej Szkoły Podstawowej w ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym

Natalia Kuzdak ze Szkoły Podstawowej im. 72 PP „Radom” w Konopnicy

Oprócz wymienionych wyżej szkół, prace nadesłano również z: Szkoły Podstawowej w Zapolicach im. 4. Pułku Piechoty Legionów, Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Trębaczewie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Działoszynie, Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie.

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim wyróżnionym ogromnych zdolności plastycznych. Szczegółowe informacje dotyczące wręczenia nagród przekażemy do szkół telefonicznie.

Poniżej przedstawiamy galerie nadesłanych prac: