Etap Parkowy Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2024 w Oddziale PKWŁ

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” to ogólnopolski konkurs organizowany i dedykowany uczniom ze szkół gmin leżących na terenie parków krajobrazowych, a jego głównym celem jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski. 5 marca br. w naszej siedzibie odbył się etap parkowy, w którym wzięły udział drużyny reprezentujące:

  • Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Niesułkowie ,
  • Szkołę Podstawową nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie,
  • Szkołę Podstawową nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie,
  • Szkołę Podstawową nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach,
  • Szkołę Podstawową im. Ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach,
  • Szkołę Podstawową w Dąbrówce Dużej oraz
  • Szkołę Podstawową w Kołacinie.

Łączna ilość zdobytych punktów w teście zadecydowała o wyniku i zakwalifikowaniu się do IV etapu wojewódzkiego, a zatem I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach.

Największą ilość punktów otrzymały 3 osoby ex aequo: Julita Kwiecień z SP w Dąbrówce Dużej, Nina Kasprzak z SP nr 2 w Brzezinach oraz Michalina Śliwkiewicz z SP w Bratoszewicach.

W ramach wspólnie spędzonego czasu uczestnicy konkursu wraz z nauczycielami udali się do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Lesie Łagiewnickim, gdzie mogli dowiedzieć się o fukncjonowaniu i roli takich miejsc, niezwykłe wrażenie zrobiło spotkanie z żurawiem z bliska ! Dziękujemy za gościnę i możliwość zwiedzenia tego wyjątkowego na mapie województwa łódzkiego miejsca.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie i zachęcenie uczniów do poszerzania zainteresowań. Życzymy powodzenia w dalszych etapach!