Rajd rowerowy - Szlakiem Królewskich Łowów po Przedborskim Parku Krajobrazowym

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

 W dniu 18 września odbyła się kolejna odsłona rajdu Szlakiem Królewskich Łowów po Przedborskim Parku Krajobrazowym. Tegoroczna edycja rajdu miała formę wycieczki rowerowej a jej uczestnikami były dzieci i młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu wraz z opiekunami. Dodatkową inspiracją i okazją do organizacji rajdu był obchodzony w tym roku jubileusz 35-lecia utworzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego.

Rajd odbył się dzięki współorganizacji i wsparciu Powiatu Radomszczańskiego w Radomsku. Podczas kilku przystanków grupa około 50 uczestników miała możliwość wysłuchać informacji o historii osadnictwa w dolinie rzeki Pilicy, jej walorach przyrodniczych oraz formach ochrony na przykładzie dębu - pomnika przyrody. Trasa rajdu wiodła doliną Pilicy przez Łączkowice, Pratkowice, Rudkę, Krzętów, Dobromierz, Rączki do Przedborza, gdzie przy siedzibie Przedborskiego Parku Krajobrazowego zakonczyliśmy imprezę ogniskiem, poczęstunkiem oraz konkursem z drobnymi nagrodami. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom rajdu, opiekunom za udział w rajdzie oraz Starostwu Powiatowemu w Radomsku za wsparcie tego wydarzenia.
Opr. D.B,
Zdj. D.WB