Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych na Pilicy – 2023

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W minionym tygodniu zakończyłem Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych na Pilicy na odcinku od tamy w Smardzewicach do Roszkowej Woli tj. na 45 km rzeki na terenie Spalskiego i częściowo otuliny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Dodatkowo w ramach tej akcji niektóre z odcinków rzek i zbiorników wodnych są kontrolowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, taki odcinek wyznaczony jest m.in. między Smardzewicami a Spałą. Tegoroczne wyniki na tym odcinku rzeki okazały się jednymi z najsłabszych od 2016 roku, kiedy liczę tu ptaki. Zarówno pod względem liczebności jaki i różnorodności gatunków ptaków wodno-błotnych było prawie najmniej.

W sumie doliczyłem się 1772 os. z 19 gatunków. Pod względem liczebności słabszy był tylko rok 2020, kiedy to odnotowałem tylko 1673 os. ptaków wodno-błotnych, zaś różnorodność gatunkowa była tylko trochę lepsza niż w roku 2016, kiedy odnotowałem tylko 16 gatunków. Należy zaznaczyć, że w tej grupie ptaków ponad 750 os. stanowiły przelatujące nad doliną gęsi, które nie były w większym stopniu związane z tym odcinkiem rzeki. Tegoroczny wyniki związane są z wysoką temperaturą, która sprawiła, że zb. Sulejowski jak i inne zbiorniki wodne są pozbawione lodu. Pogoda na tegorocznych liczeniach była wyjątkowo różnorodna od wiosennej ciepłej i słonecznej, przez mgliste i deszczowe jak na jesieni, a końcówka z namiastką zimy. Najliczniejsza była gęś tundrowa, ale jak wspomniałem były to ptaki tylko przelatujące. Na wodzie najliczniejsza była oczywiście krzyżówka w sumie ponad 600 os., prócz niej liczniejsze były tylko gągoły – 146 os. Z gatunków rzadkich i nielicznie zimujących warto wymienić: bielaczka, wodniki i kokoszki. Z ptaków drapieżnych udało się zaobserwować dwa dorosłe bieliki oraz błotniak zbożowego. Podsumowanie wyników: gęś białoczelna 3; gęś tundrowa 750, gęgawa 4; krzyżówka 627; nurogęś 27; łabędź niemy 68; gągoł 146; czapla siwa 20; czapla biała 6; żuraw 4; łyska 1; perkozek 45; kormoran 45; kokoszka 3; bielaczek 1; cyraneczka 10; łabędź krzykliwy 7, mewa białogłowa 3 os.