Wymiana tablic urzędowych w SPK

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W myśl art. 115 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody na obrzeżach lub w pobliżu parku krajobrazowego, organ sprawujący nadzór nad tą formą ochrony przyrody umieszcza tablice informujące o nazwie parku krajobrazowego (tzw. tablice urzędowe). Oznakowanie pełni funkcję nie tylko informacyjno-urzędową, ale ponadto przyczynia się do ochrony cennych przyrodniczo obszarów poprzez wzrost świadomości osób wkraczających na tereny parków krajobrazowych.

Tablice z nazwami parków stawiane są przede wszystkim przy głównych drogach wjazdowych, na granicy obszaru chronionego. Z upływem czasu tablice niszczeją. Zdarzają się również kradzieże lub celowe uszkodzenia tablic przez wandali. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego regularnie monitoruje stan i w razie potrzeby konserwuje, remontuje lub wymienia tablice na nowe.

Obecnie trwa wymiana tablic urzędowych na terenie Sieradzkich Parków Krajobrazowych (Załęczański PK oraz PK Międzyrzecza Warty i Widawki). Elementy tablic (słupki, nogi, ramy, daszki) są wcześniej przygotowywane (przycinane, szlifowane, impregnowane, skręcane). Następnie w terenie montowane i jako gotowe tablice wkopywane w docelowej lokalizacji. Na obecną chwilę nowe tablice znajdują się w:

  • ZPK: Kraszkowice (droga wojewódzka nr 486).
  • PKMWiW: Strumiany (droga wojewódzka nr 480); Niechmirów (droga powiatowa 1704E); Szynkielów, Wielgie (droga wojewódzka 481); Piaski (droga powiatowa 1765E).

K. Kierniakiewicz