Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych na Pilicy - 2022

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W minionym tygodniu zakończyłem Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych na Pilicy na odcinku od tamy w Smardzewicach do Roszkowej Woli tj. na 45 km rzeki. Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych (MPZW) jest to akcja ogólnopolska, która w dużej mierze opiera się na wiedzy i doświadczeniu lokalnych organizacji i instytucji ornitologicznych, które mniej lub bardziej regularne zimowe liczenia tej grupy ptaków prowadzą nieraz od kilku dekad.  Dodatkowo w ramach tej akcji niektóre z odcinków rzek i zbiorników wodnych są kontrolowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, taki odcinek wyznaczony jest m.in. między Smardzewicami a Spałą.

Tegoroczne wyniki na tym odcinku rzeki okazał się jednymi z najsłabszych od 2016 roku kiedy liczę tu ptaki. Zarówno pod względem liczebności jaki i różnorodności gatunków ptaków wodno-błotnych było prawie najmniej.

W sumie doliczyłem się 2217 os. z 17 gatunków. Pod względem liczebności słabszy był tylko rok 2020 kiedy to odnotowałem tylko 1673 os. ptaków wodno-błotnych, zaś różnorodność gatunkowa była taka sama jak w roku 2018 a tylko 16 gatunków było w roku 2019.  Najwięcej ptaków odkąd liczę było w zeszłym roku kiedy to odnotowałem 3741 os. z aż 28 gatunków.  Tegoroczny wynik związany jest z relatywnie wysoką temperaturą , która sprawiła, że zb. Sulejowski jest nadal nie zamarznięty całkowicie. Najliczniejsza była oczywiście krzyżówka w sumie ponad 1700 os., prócz niej liczniejsze były tylko gągoły – 163 os. oraz łabędzie nieme – 151 os. Z gatunków rzadkich i nielicznie zimujących warto wymienić: gęsi białoczelne, żurawie i kokoszki. Z ptaków drapieżnych udało się zaobserwować tylko jednego bielika oraz myszołowa włochatego, zaś z wróblaków warto wymienić pojedynczego siwerniaka oraz drozda śpiewaka.

Podsumowanie wyników: gęś białoczelna 2; gęś tundrowa 24; krzyżówka 1716; nurogęś 38; łabędź niemy 151;  gągoł 163; czapla siwa 7; czapla biała 8; żuraw 7; łyska 2; czernica 14;   perkozek 62; kormoran 7;  kokoszka 2;  głowienka 1; cyraneczka 11; bernikla kanadyjska 1 os.