Drypta dentata (Carabidae) ciekawy gatunek chrząszcza w Przedborskim Parku Krajobrazowym.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

 

Gatunek tego ładnego chrząszcza jest reprezentantem licznej rodziny biegaczowatych występujących w naszym kraju o południowym typie rozsiedlenia. Zasiedla głównie tereny otwarte o wystawie słonecznej porośnięte roślinnością zielną i krzewiastą. Prowadzi skryty tryb życia, aktywny głównie w nocy. Występuje lokalnie, ale w miejscach bytowania jak i zimowiskach spotykany dość licznie.

W Polsce wykazywany  w południowej i południowo-wschodniej części kraju. W Przedborskim Parku Krajobrazowym stwierdzony w Dobromierzu na polu uprawnym, okazy pozyskane z przesiewania martwej materii organicznej zalegającej na polu.

Stanowisko w Dobromierzu jest nowym i prawdopodobnie najbardziej wysuniętym na północ w Polsce gdzie odnotowano występowanie tego gatunku.

Zbigniew Mocarski